Centre of Expertise Urban Vitality

Aanvullend onderwijs: leren en ontwikkelen naast de school

een verkennende schets van het landschap van aanvullend onderwijs in Nederland

Verslag

Het leren en ontwikkelen van kinderen en jongeren vindt plaats op school en in de klas, maar ook daarbuiten, op andere locaties of buiten schooltijd. Leren en ontwikkelen buiten de reguliere lessen kan min of meer spontaan ontstaan in informele settings, maar kan ook meer gestructureerd plaatsvinden.

In zulke gevallen vindt leren en ontwikkelen intentioneel plaats binnen een georganiseerde setting (Onderwijsraad, 2003). Er zijn aanwijzingen dat zowel de vraag naar als het aanbod van intentionele, georganiseerde vormen van leren en ontwikkelen naast de school in Nederland toeneemt (Inspectie van het Onderwijs, 2017). Het groeiende aanbod en het gebruik van diverse vormen van aanvullend onderwijsactiviteiten betekenen een belangrijke verandering in het onderwijslandschap in Nederland: leren en ontwikkelen vindt in toenemende mate ook naast het reguliere onderwijs plaats.

Referentie Elffers, L., Fukkink, R., Jansen, D., Helms, R., Timmerman, G., Fix, M., & Lusse, M. (2019). Aanvullend onderwijs: leren en ontwikkelen naast de school: een verkennende schets van het landschap van aanvullend onderwijs in Nederland. Nationale Wetenschapsagenda.
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 1 januari 2019

Publicatiedatum

jan 2019

Auteur(s)

Daury Jansen
Greetje Timmerman
Marieke Fix
Mariëtte Lusse

Publicaties:

Research database