Centre of Expertise Urban Vitality

De impact van de coronacrisis op het werk en welzijn van HvA medewerkers

resultaten van een dagboekstudie

Verslag

In dit onderzoek volgden we, gedurende een half jaar, een groep HvA professionals om een beeld te krijgen van hoe zij hun werk, uitdagingen, onzekerheden en nieuwe mogelijkheden vormgaven tijdens de coronacrisis. We richtten ons op een zo divers mogelijke groep HvA medewerkers van verschillende leeftijden, functies en met verschillende thuissituaties.

We vroegen 27 medewerkers, verdeeld over verschillende faculteiten en staven, om een digitaal dagboek bij te houden. Deelnemers stuurden tweewekelijks een audiobericht op, waarin zij deelden wat de invloed van de crisis was op hun werk en welzijn, het lesgeven, op het team en de organisatie.

In dit rapport schetsen we de impact van de crisis op deelnemende HvA medewerkers tussen juli 2020 en februari 2021. De resultaten uit dit onderzoek zijn niet representatief voor alle HvA medewerkers, maar bieden een overzicht van de variatie in perspectieven, houdingen en ideeën omtrent de impact van de crisis op hun welzijn, werk, samenwerking en ondersteuning. De tijdlijn valt uiteen in 5 periodes. Per periode beschrijven we de belangrijkste thema's die voor hen spelen op deze gebieden.

Referentie van den Berg, L., van Middelkoop, D., Smit, W., Odor, G., & Soons, T. (2021). De impact van de coronacrisis op het werk en welzijn van HvA medewerkers: resultaten van een dagboekstudie. Hogeschool van Amsterdam, The Work Lab.
Gepubliceerd door  CAREM 1 oktober 2021

Publicatiedatum

okt 2021

Auteur(s)

Gillyenne Odor
Toon Soons

Publicaties:

Research database