Hogeschool van Amsterdam

Urban Vitality

Programmalijnen

Om de vitaliteit van Amsterdammers te versterken, werken binnen Urban Vitality 16 (bijzonder) lectoren en hoogleraren intensief samen in verschillende programmalijnen.

De 9 programmalijnen van Urban Vitality lopen van één uiterste, namelijk topzorg voor kwetsbare ziekenhuispatiënten, tot aan het andere uiterste, de topsport:

De hoogleraren, lectoren en onderzoekers maken gebruik van elkaars expertise en onderzoeksgroepen. Want er zijn veel raakvlakken tussen deze onderzoeksgebieden.

Topsport helpt intensive care-patiënt

Neem bijvoorbeeld de uitersten van topzorg en topsport: het trainingsprogramma van een topsporter kan inzichten bieden om een Intensive Care-patiënt te begeleiden bij het opbouwen van spieren en conditie. Niet alleen op het gebied van ‘bewegen op maat’, maar ook wat betreft voeding, en inzichten over gedrag.

Samenwerken rond ziekenhuisopname

Een ander voorbeeld is hoe de programmalijnen Topzorg, Ziekenhuiszorg en Transitie eerste lijn/revalidatie samenwerken rond een acute opname in een ziekenhuis, een 'life-event’. Hoe richten we de diagnostiek en de interdisciplinaire behandeling zó in, dat de overgang naar de thuissituatie zo goed mogelijk verloopt? De onderzoekers kijken daarvoor hoe bewegen, voeding, gedrag en motivatie positief kunnen worden beïnvloed. Daarnaast is van belang dat de thuissituatie, mantelzorg en professionals in de eerste lijn zijn voorbereid. Is een ziekenhuisopname gepland, dan kijken de onderzoekers hoe de cliënt zo kan worden voorbereid, dat hij/zij in optimale conditie het ziekenhuis ingaat. Dit heeft ook weer een gunstige invloed op het herstel (better in, better out).

Preventie onder diverse bevolking

Vitaliteit onder Amsterdammers bevorderen, en eraan bijdragen dat Amsterdammers participeren in de samenleving. Daaraan werken de drie programmalijnen Aangepast bewegen, Mensen in beweging/gezondheidsbevordering en Bewegingsonderwijs. Veel aandacht gaat uit naar diverse bevolkingsgroepen en wat voor hen werkt. Van kwetsbare en eenzame ouderen tot kinderen met overgewicht.

Preventie van gezondheidsklachten staat centraal, met daarin een belangrijke rol voor bewegen, voeding, gedrag en motivatie. Ook voor verslavings- en psychische problematiek is aandacht vanuit deze programmalijnen.

Van plezier in bewegen tot topsport

In de programmalijnen Bewegingsonderwijs, Sport, Talentontwikkeling en Topsport buigen de onderzoekers zich over plezier in bewegen. Op school, in de vrije tijd en tijdens sportbeoefening. Daarbij staan vragen centraal, als: Hoe voorkom je blessures? Hoe ga je zo goed mogelijk om met blessures als je in een rolstoel zit (bewegen, voeding, gedrag)? Hoe voorkom en beïnvloed je overgewicht en motorische achterstand bij kinderen? Maar ook: Hoe kan een sportclub iemand helpen om op topniveau te presteren? Hoe kun je op topniveau blijven roeien zonder rugklachten?

Gepubliceerd door  Urban Vitality 20 maart 2020