Centre of Expertise Urban Vitality

Buurtcampus Zuidoost (VIEW)

Studenten van de HvA-opleidingen Ergotherapie, Fysiotherapie, Oefentherapie en Verpleegkunde leren hoe zij interprofessioneel samenwerken in de wijk. Zij doen ervaring op met burgers uit gemarginaliseerde groepen die complexe (zorg)behoeften en hulpvragen hebben.

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

In lijn met landelijke overheidsbeleid legt de gemeente Amsterdam steeds meer verantwoordelijkheid bij haar inwoners. De gemeente verwacht dat burgers participeren in alle aspecten van het dagelijkse leven en de regie over hun leven voeren. Zo ook over hun eigen gezondheid. Voor kwetsbare burgers is dit lastig. Zij kampen naast gezondheidsproblemen vaak met schulden, taalachterstand, werkloosheid, verslaving(en) en/of slechte huisvesting. Dit vraagt om begeleiding en/ of advies van zorgprofessionals en hulpverleners; bij voorkeur via een integrale aanpak.

Binnen deze living lab werken studenten in een community gerichte leeromgeving aan hun interprofessionele en interculturele competenties. Tegelijkertijd dragen zij bij aan de deelname, gezondheid en welzijn van kwetsbare mensen in Amsterdam.

Voordelen aanpak VIEW

  • Studenten werken op interprofessionele en geïntegreerde wijze aan beroepsproducten.
  • Authentiek onderwijs waarbij studenten leren onderzoek te doen in de praktijk en hiervan de urgentie voelen.
  • Studenten worden aangezet professioneel te redeneren over het perspectief van kwetsbare burgers, zorgprofessionals/ hulpverleners en vrijwilligers, organisaties en stadsdelen in relatie tot hun eigen ethische en culturele sensitiviteit.
  • Aantoonbare verbinding tussen onderzoek, onderwijs en inwoners van Amsterdam.
  • Betere aanpak van gezondheidsproblemen in Amsterdam vanwege het grote aantal studenten die de faculteit Gezondheid inzet voor deze living lab en ook door deelname van studenten van de aangehaakte HvA-faculteiten: Techniek (FT), Bewegen, Sport en Voeding (FBSV) en Maatschappij en Recht (FMR).

Nieuwsberichten over VIEW

Gepubliceerd door  Urban Vitality 21 december 2021