Centre of Expertise Urban Vitality

Het Bajeskwartier (Healthy Urban Living Lab)

In de voormalige Bijlmer Bajes zit het Healthy Urban Living Lab. In deze living lab van de HvA staan de (toekomstige) gebruikers van het Bajes Kwartier centraal. Samen met hen wordt onderzocht hoe het gebied zo in te richten dat het maximaal uitnodigt tot bewegen en ontmoeten: cruciale factoren voor een goede gezondheid en welzijn.

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

Samen met gebieds- en vastgoedontwikkelaar AM - onderdeel van Koninklijke BAM groep - worden verschillende wijkexperimenten ontwikkeld, opgezet en uitgevoerd door onderzoekers en studenten van de HvA. De centrale onderzoeksvraag is: “Hoe kan deze nieuwe wijk aan de behoeften van de bewoners om gezond te zijn en gezond te leven, genoeg te bewegen en elkaar te ontmoeten tegemoet komen?”

Hoe kun je de openbare ruimte zo vormgeven, dat mensen zich gezond voelen en gezond gedragen? Wat stimuleert gezond bewegen en ontmoeting tussen buurtgenoten? Het lectoraat Gezondheid en omgeving geeft de uitkomsten van het onderzoek weer terug aan de projectontwikkelaar AM. Niet als de wijk al gebouwd is, maar al tijdens het bouwproces. Zo ontstaat er een unieke uitwisseling tussen kennis en toepassing.

Contact

Gepubliceerd door  Urban Vitality 9 februari 2024