Centre of Expertise Urban Vitality

Multi-Frequentie Bio-elektrische Impedantie Analyse (MF-BIA)

Multi-Frequentie Bio-elektrische Impedantie Analyse (MF-BIA) is een dubbel-indirecte methode voor het meten van de lichaamssamenstelling van een cliënt, met behulp van een zwakke wisselstroom. Het ANAC maakt gebruik van de Bodystat Quadscan 4000 en de TANITA MC-780MA.

Hoe werkt MF-BIA?

Het apparaat meet het lichaam in reactie op een wisselstroom met verschillende frequenties. Impedantie is opgebouwd uit resistance (de weerstand tegen de stroom) en reactance (de vertraging van de stroom). De gemeten weerstand is afhankelijk van de samenstelling van het lichaam. Vetmassa bevat relatief weinig water, geleidt bijna geen stroom en heeft dus een hoge weerstand. Vetvrije massa bestaat daarentegen voor een groot deel uit water met opgeloste ionen en heeft dus een goede geleiding (lage weerstand).

Bij lage frequentie gaat de stroom door het lichaamswater buiten de cellen. Bij hoge frequentie gaat de stroom ook door de cellen. De vertraging van de stroom wordt bepaald door de hoeveelheid en de kwaliteit van de celwanden. Op basis van de gemeten weerstand en vertraging en andere gegevens als lengte, gewicht, geslacht en leeftijd wordt het lichaamswater berekend. Op basis daarvan worden de vetvrije massa en de vetmassa berekend. Tevens kan het lichaamswater worden onderverdeeld in extracellulair water (buiten de cellen) en intracellulair water (in de celmassa). Sommige apparaten maken ook onderscheid in armen, benen en romp.

Bodystat Quadscan 4000

De Bodystat Quadscan 4000 gebruikt vier frequenties: 5, 50, 100 en 200 kHz.

Je ligt voorafgaand aan de meting vijf minuten rustig op een platte onderzoekstafel, met de armen in een hoek van dertig graden ten opzichte van de romp. De benen liggen in een hoek van 45 graden. Aan een lichaamszijde worden twee electroden op de hand geplakt en twee op de voet. Hieraan wordt de Bodystat Quadscan 4000 bevestigd.

Via één paar elektroden wordt vervolgens een wisselstroom met verschillende frequenties door het lichaam gestuurd. Via het andere paar elektroden wordt de impedantie gemeten. De daadwerkelijke meting duurt slechts enkele seconden.

TANITA MC-780MA

De TANITA MC-780MA gebruikt drie frequenties: 5, 50 en 250 kHz.

Je gaat met blote voeten staan op de vier elektrodeplaten die in de grondplaat van het apparaat zitten: twee elektroden voor de voorvoeten en twee voor de hielen. Vervolgens pak je met elke hand een handgreep vast, met daarin aan beide kanten twee electroden. De armen worden schuin opzij van het lichaam gehouden. Via deze (in totaal acht) elektroden wordt een wisselstroom met de verschillende frequenties door het lichaam gestuurd. Zo wordt ook de samenstelling van armen, benen en romp gemeten. De meting duurt ongeveer dertig seconden.

Waarvoor wordt MF-BIA gebruikt?

MF-BIA is een snelle, eenvoudige en non-invasieve manier om de lichaamssamenstelling te schatten.

Contact

Heb je vraag over een meting? Neem dan contact met ons op via Mariëtte van Rijmenam, e-mail: m.j.van.rijmenam@hva.nl.

Gepubliceerd door  Urban Vitality 18 juni 2020