Centre of Expertise Urban Vitality

Sport en Jeugd

Leerstoel

Prof. dr. Geert Savelsbergh is hoogleraar Desmond Tutu leerstoel Sport en Jeugd aan de Vrije Universiteit. Daarnaast is hij hoofd van de Motor Learning & Performance sectie van de afdeling Bewegingswetenschappen aan de VU. Hij ontving een eredoctoraat van de Medische Faculteit van de Universiteit van Gent, België.

Per 1 juni 2015 heeft Savelsbergh het lectoraat “Perceptueel-motorisch Talentontwikkeling’ aan de Hogeschool van Amsterdam aanvaard (parttime). Sinds 2014 is hij bovendien wetenschappelijk coördinator van het ‘Amsterdam Institute for Sport Science (AISS)’ met betrekking tot de sectie ‘Performance’.

Belang van de leerstoel

Savelsbergh voert vanuit zijn dubbelrol zowel fundamenteel als toegepast onderzoek uit rond perceptuele en motorische ontwikkeling en leren. Hij focust zich in zijn onderzoek vooral op de rol van visuele informatie bij beweging. Het visuele en de motoriek zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Fundamentele inzichten over deze relatie tussen perceptie en actie, bijvoorbeeld anticipatievermogen en patroonherkenning, past Savelsbergh toe in de sportcontext (cricket, golf, hockey, tennis, rugby, voetbal en zeilen), zodat deze bijdragen aan talentontwikkeling.

Talentontwikkeling is een andere focus van onderzoek van Savelsbergh, met name onder kinderen in de leeftijd van 4 tot 20 jaar. Savelsbergh onderzoekt de talentontwikkeling bij kinderen van uiteenlopend niveau, van topsporters tot kinderen die moeite hebben met sport. De onderzoekers gebruiken de kennis over talentontwikkeling om motorische leerprocessen, en dus onder andere trainingen, te optimaliseren.

Athletic Skills Model

Savelsbergh is medegrondlegger van het ‘Athletic Skills Model voor een optimale talentontwikkeling’ (ASM) , waarin hij samenwerkt met stad Amsterdam en Almere, diverse sportbonden, mbo- en hbo-opleidingen. Dit model gaat onder andere uit van tien basale motorische vaardigheden die kinderen beter leren bewegen, en later tot betere sporters maakt. Belangrijk is dat er veelzijdig getraind wordt in verschillende motorische vaardigheden, in plaats van éénzijdig binnen een enkele sport.

Gepubliceerd door  Urban Vitality 23 maart 2020