Hogeschool van Amsterdam

Centre of Expertise Urban Vitality

Fysiotherapie

Leerstoel

Prof. dr. Raoul Engelbert is bijzonder hoogleraar Fysiotherapie, in het bijzonder de zorgketen van complexe ziekenhuispatiënten, aan de Faculteit der Geneeskunde van de Universiteit van Amsterdam (AMC-UvA). De leerstoel is ingesteld vanwege het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie.

Het onderzoek binnen de leerstoel richt zich in eerste instantie op de bestaande onderzoekslijnen van de afdeling Revalidatie rondom complexe patiënten:

  • nazorg intensive care
  • risicostratificatie en behandeling rondom patiënten die een operatie ondergaan
  • kwetsbare (oudere) patiënten
  • patiënten met cardiovasculaire problematiek

Rol van bewegen

Er wordt gekeken naar de rol van bewegen rond opname en ontslag in een ziekenhuis. Zijn mensen fit wanneer zij een operatie ingaan, dan voorkomt dit complicaties achteraf. Fitheid beïnvloedt daarmee de opnameduur. De fysiotherapeut in het ziekenhuis, maar ook in de eerste en tweede lijn, kan en moet hierop inspelen, en levert daarmee een bijdrage aan herstel. Bewegen krijgt zo een prominentere rol in relatie tot ziekte en gezondheid, en wordt onderbouwd door wetenschappelijk onderzoek.

Transitie van zorg

Naast de onderzoekslijnen draagt de leerstoel bij aan onderzoek rond de transitie van zorg (tussen de tweede en eerste lijn) bij patiënten met complexe zorgproblematiek. Het doel is om de samenwerking met de eerste lijn te intensiveren bij complexe ziekenhuispatiënten, zodat er betere overdracht plaatsvindt van patiëntinformatie, kennis uit onderzoek en follow-up van behandeling in de eerste lijn.

Belang leerstoel

Met deze leerstoel wordt de kwaliteit van zorg voor complexe ziekenhuispatiënten gestimuleerd. Ook wordt zo nauw samengewerkt tussen de Hogeschool van Amsterdam (HvA), het Amsterdam UMC (locatie AMC), de Universiteit van Amsterdam (UvA) en het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF).

De leerstoel is gepositioneerd in de afdeling Revalidatiegeneeskunde van het Amsterdam UMC, Urban Vitality en de faculteit Gezondheid van de Hogeschool van Amsterdam. 12 promovendi verrichten onderzoek onder begeleiding van prof.dr. Engelbert. De gegevens uit het onderzoek worden in de patiëntenzorg en het onderwijs ingebed.

Gepubliceerd door  Urban Vitality 23 maart 2020