Centre of Expertise Urban Vitality

Evidence Based Practice

Leerstoel

Prof. dr. Cees Lucas is bijzonder hoogleraar Evidence Based Practice aan de Faculteit der Geneeskunde van de Universiteit van Amsterdam (AMC-UvA). De leerstoel is ingesteld vanwege de Stichting Hogeschool van Amsterdam.

Bij evidence-based practice (EBP) gaat het om de fundamentele vraag hoe geneeskunde - en gezondheidszorg in het algemeen – het best kan worden bedreven. Vanuit de leerstoel wordt gekeken hoe de brug tussen gezondheidszorg en wetenschap kan worden geslagen.

Het onderzoek wordt verricht binnen de volgende aandachtsgebieden:

  • klinische epidemiologie
  • klinimetrie
  • onderzoeksmethodologie
  • biostatistiek
  • evidence based medicine / practice

Bewijs gestuurde zorg

De specifieke expertise ligt op het terrein van Evidence Based Practice in health care in het bijzonder rondom ‘bewijsgestuurde zorg’. Hierbij dient wetenschappelijke informatie als basis voor het klinisch handelen. De hierbij verkregen kennis draagt bij aan wetenschappelijke evidentie ten aanzien van etiologie, diagnostiek, behandeling, prognose en preventie van ziekten.

Uitdagingen

In theorie is duidelijk hoe EBP moet worden bedreven, maar de praktijk kan hier niet altijd naar handelen. Dit heeft onder andere te maken met de groei van wetenschappelijke kennis die sneller toeneemt dan de praktijk kan bijhouden. Dit duidt op een probleem met de kennistransfer naar de praktijk. Een van de doelstellingen van de leerstoel is om een aanpak te ontwikkelen die het hoofd biedt aan de geconstateerde problemen.

Belang leerstoel

Het drieluik onderwijs, onderzoek en patiëntenzorg is van belang in het verder ontwikkelen van de gezondheidszorg. Dit drieluik komt onder andere samen in de diverse rollen van Lucas. Hij is als klinisch epidemioloog verbonden aan het AMC en is opleidingsdirecteur van de Universitaire Masterstudie ‘Evidence Based Practice in Health Care’ (AMC-UvA).

Hij bekleedt verschillende adviesfuncties en is onder meer extern adviseur bij Enraf-Nonius, gespecialiseerd in het ontwikkelen van innovatieve producten en diensten voor bewegingsspecialisten op het gebied van fysiotherapie en revalidatiegeneeskunde. Zijn klinische vaardigheden onderhoudt hij als Eerstelijns Register Fysiotherapeut te Nieuw-Vennep.

Gepubliceerd door  Urban Vitality 23 maart 2020