Hogeschool van Amsterdam

Urban Vitality

Living Labs

Maatschappelijke vraagstukken leven volop in de stad. Bijvoorbeeld de groeiende ongelijkheid tussen mensen als het gaat om gezondheid en levensjaren. Om deze vraagstukken aan te pakken, werken onderzoekers en studenten van HvA Urban Vitality in zogenaamde living labs.

Living labs zijn onderzoekssettings uit de dagelijkse realiteit, bijvoorbeeld een stadswijk of wooncomplex, waarin bewoners, bedrijven, overheden, studenten en onderzoekers een vraagstuk sámen oppakken. Met elkaar werken zij aan een oplossing of een verbetering van de situatie.

Rauwe buitenwereld

In zo’n living lab zien onderzoekers, studenten, bewoners en anderen hoe een innovatie in de praktijk uitpakt. Het is dus totaal anders dan een oplossing die bedacht wordt in een klinisch lab, en daar getest wordt onder geselecteerde groepen. In een living lab kijken partijen samen of en hoe iets werkt in de rauwe buitenwereld. Voor gewone mensen, in hun dagelijkse leven, in de grote stad.

Het nieuwe Bajes Kwartier

Samen de omgeving gezond maken

Een voorbeeld van zo’n living lab is het Healthy Urban Living Lab in het Bajes Kwartier, een nieuwbouwwijk die op de plek komt van de voormalige Bijlmerbajes. Onderzoekers en studenten van Urban Vitality werken in deze wijk samen met projectontwikkelaar AM aan de vraag: wat hebben de bewoners van hun omgeving nodig om zich gezond te voelen en te gedragen? De nieuwe bewoners vervullen zelf een hoofdrol in dit onderzoek: zij dragen ideeën en plannen aan, voor bijvoorbeeld groen en ontmoetingsplekken, en gaan de uitwerking ervan testen.

Gepubliceerd door  Urban Vitality 29 september 2020