Hogeschool van Amsterdam

Urban Vitality

“Sinds eind januari loop ik stage bij de Wijkkliniek in Amsterdam Zuidoost. Het spreekt mij aan dat ik hier samenwerk met studenten van allerlei disciplines, zoals studenten Ergotherapie en Fysiotherapie van de HvA, en natuurlijk ook met HBO-V’ers."

“Miscommunicatie tussen zorgverleners is een serieus probleem. Laten we een verschil maken”

Derya - Verpleegkunde ROC

Geen concurrenten

"Mbo- en hbo-verpleegkundigen leren wel andere dingen tijdens hun opleiding, maar we zijn niet elkaars concurrenten. Ik denk juist dat we van elkaar kunnen leren. Een voorproefje kreeg ik laatst op een themadag over de Wijkkliniek, waar we allemaal samenkwamen: studenten Verzorgende-IG en Verpleegkunde van het ROC, en studenten HBO-V, Ergotherapie en Fysiotherapie van de HvA.

Ik merkte daar dat HBO-V-studenten echt slimme ideeën inbrengen, om de overgang van een patiënt naar huis beter te laten verlopen. Ik zou er niet snel opkomen. Maar ik wil graag alles over mijn vak leren en daarom ben ik zo enthousiast over mijn stage in de Wijkkliniek."

Miscommunicatie tussen zorgverleners

"Het grootste probleem dat we moeten oplossen is mij heel duidelijk geworden. Daarin kan ik zeker een rol spelen. Wat dat probleem is? De miscommunicatie tussen zorgverleners, als een patiënt na een opname weer thuiskomt. Het gaat vaak mis bij de overdracht tussen huisarts, ziekenhuis of zorginstelling en thuiszorg. Als mbo-student kan ik hieraan bijdragen door zelf extra aandacht te besteden aan de overdracht. En wij kunnen samen een verschil maken, door met elkaar te bedenken wat de patiënt nodig heeft.”

Derya is 19 jaar en woont in Amsterdam, waar zij is opgegroeid. Zij zit in het 3e jaar van de opleiding Verpleegkunde aan het ROC.

De themadag waarover Derya het heeft, ging over de Wijkkliniek en de ‘Wijk-Up call’, een gezamenlijke leerwerkplaats in Zuidoost, waar studenten van verschillende zorgopleidingen met elkaar gaan stage lopen vanaf februari 2020. Voor dit project hebben de HvA, ROC van Amsterdam, Cordaan en de Ouderenadviesraad subsidie van ZonMW hebben gekregen.