Centre of Expertise Urban Vitality

Samen evalueren met de doelgroep

lessen uit de ontwikkeling van een participatief evaluatie-instrument

Artikel

Bij het evalueren van gezondheidsbevordering is het van belang de beoogde doelgroep erbij te betrekken. In de praktijk wordt participatieve evaluatie echter nog onvoldoende ingezet. Om professionals te helpen de doelgroep bij de evaluatie te betrekken werd hiervoor in het kader van de JOGG-aanpak (Gezonde Jeugd, Gezonde Toekomst, voorheen: Jongeren Op Gezond Gewicht) een instrument ontwikkeld. Hoewel het samen met de JOGG-professionals is ontwikkeld, bleek dit instrument niet goed aan te sluiten bij hun behoeften. In dit artikel reflecteren we op hoe dit komt en delen we de geleerde lessen. Ongelijkwaardige samenwerking tussen onderzoekers en professionals heeft er aan bijgedragen dat praktijkbehoeften onvoldoende in het evaluatie-instrument zijn meegenomen. Daarnaast ervaren professionals zelf verschillende uitdagingen bij participatieve evaluatie, omdat de context waarin zij werken hen hierin onvoldoende faciliteert.

Participation of the target group is important in evaluating health promotion. However, in practice the use of participatory evaluation is still limited. To support professionals within the JOGG (Healthy Youth, Healthy Future, previously Youth At a Healthy Weight) programme with participatory evaluation a tool was developed. Although this tool was developed with professionals, it did not meet their needs. In this article we reflect on the development of the tool and share lessons learned. Unequal collaboration between researchers and professionals may have contributed to the needs of professionals being insufficiently taken into account. Additionally, professionals themselves experience challenges with participatory evaluation, because the context in which they work does not facilitate participatory evaluation.

Referentie Huiberts, I., Pellegrom, S., Collard, D., Singh, A., van Hartingsveldt, M., & den Broeder, L. (2023). Samen evalueren met de doelgroep: lessen uit de ontwikkeling van een participatief evaluatie-instrument. TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen, 101, 53-57. https://doi.org/10.1007/s12508-023-00378-x
Gepubliceerd door  Urban Vitality 1 januari 2023

Publicatiedatum

jan 2023

Auteur(s)

Irma Huiberts
Dorine Collard
Amika Singh

Publicaties:

Research database