Centre of Expertise Urban Vitality

SALVO onderzoek

protocol en baseline resultaten

Samenvatting (abstract)

Adolescenten van het Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs (VMBO) bewegen steeds minder, zijn lichamelijk minder fit en hebben steeds vaker overgewicht. Hierdoor neemt het risico op gezondheidsproblemen op volwassen leeftijd toe. Het niet voldoen aan de beweegnorm van een uur per dag leidt tot een 20 tot 30 % vergrote kans op chronische ziekten en een verkorte levensduur met drie tot vijf jaar. Daarom wordt aanbevolen om adolescenten van het VMBO uit te dagen lichamelijk actief te blijven door interventies af te stemmen op hun mogelijkheden en belevingswereld. Het onderzoek Stimuleren Actieve Leefstijl VMBO Onderwijs (SALVO) is een 4 jarig vergelijkend interventie onderzoek, met 3000 leerlingen verdeeld over 11 interventie en 11 controlescholen. De leerlingen worden daarbij gevolgd op lichamelijke fitheid (Eurofittest) en zelf gerapporteerde lichamelijke activiteit. De inrichting van de interventie wordt afgestemd op de mogelijkheden en vaardigheden van de VMBO leerlingen. Het afstemmen van de interventie op kenmerken van de VMBO leerling vindt plaats met behulp van een asset benadering. De assets worden, binnen de thematiek van een actieve leefstijl, bepaald aan de hand van activiteiten waarbij leerlingen elkaar interviewen en met elkaar in discussie gaan met zelfgemaakte foto’s. Door hen te betrekken bij de inrichting van de interventie, wordt de kans groter dat de interventie aansluit bij de mogelijkheden en belevingswereld van de leerlingen en de school. De verwachting is dat leerlingen daardoor een actievere leefstijl ontwikkelen. De huidige presentatie gaat in op het toepassen van de SALVO aanpak bij het ontwikkelen van op maat gemaakte interventies. Voorlopige resultaten van de voormeting worden gepresenteerd. Discussie en conclusie. Voor- en nadelen van een participerende VMBO leerlingen in het ontwikkeling van een actieve leefstijl worden bediscussieerd. De resultaten van de voormeting worden toegelicht. Make it count. Het SALVO onderzoek evalueert een participerende rol van leerlingen in een actieve leefstijl interventie.

Referentie van de Kop, H. (2016). SALVO onderzoek: protocol en baseline resultaten. Abstract from Dag van het Sportonderzoek 2016, Groningen, Netherlands.
Gepubliceerd door  Urban Vitality 10 november 2016

Publicatiedatum

nov 2016

Auteur(s)


Publicaties:

Research database