Centre of Expertise Urban Vitality

Writing Readiness Inventory Tool In Context (WRITIC)

een nieuw genormeerd meetinstrument om te evalueren of kinderen startklaar zijn voor het schrijfonderwijs

Artikel

Kinderen met schrijfmoeilijkheden zijn een belangrijke doelgroep voor kindertherapeuten (ergotherapie, fysiotherapie, oefentherapie) en deze kinderen komen uit alle groepen van de basisschool; van groep 3 tot en met groep 8. Het moment waarop deze kinderen bij de kindertherapeut komen is verschillend en vaak ervaren kinderen al lange tijd moeilijkheden bij het meedoen met het schrijven in de klas. Uit de literatuur is bekend dat het hebben van schrijfmoeilijkheden van invloed is op de schoolprestaties en het zelfvertrouwen van het kind. Vroegtijdige evaluatie biedt leerkrachten de mogelijkheid om, als het nodig is, de uitvoering van de papier- en pentaken te stimuleren en om bij complexe problemen door te verwijzen naar een kindertherapeut zodat kinderen na een interventie beter voorbereid kunnen starten met het schrijfonderwijs. De WRITIC is ontwikkeld om bij de oudste kleuters in kaart te brengen of zij klaar zijn voor het schrijfonderwijs in groep 3. Dit artikel beschrijft het belang van de vaardigheid schrijven en belicht het ontwikkelproces van de WRITIC en de inhoud van het meetinstrument.

Referentie van Hartingsveldt, M., & de Vries, L. (2017). Writing Readiness Inventory Tool In Context (WRITIC): een nieuw genormeerd meetinstrument om te evalueren of kinderen startklaar zijn voor het schrijfonderwijs. Beweegreden, 2017(november), 20-22.
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Gezondheid 1 januari 2017

Publicatiedatum

jan 2017

Auteur(s)

Liesbeth de Vries

Research database