Hogeschool van Amsterdam

Urban Vitality

Steeds meer inbreng van fysiotherapie bij grote operaties en acute opnames

Artikel

Fitte patiënten hebben na een grote operatie minder kans op complicaties. Fysiotherapie is een goede manier om patiënten te trainen en te begeleiden, zowel voor, tijdens als na een ziekenhuisopname. Professor Raoul Engelbert (Hogeschool Amsterdam en de afdeling Revalidatiegeneeskunde van het AMC) onderzoekt hoe fysiotherapie kan bijdragen aan optimale zorg. “Fysiotherapie is veel meer evidence-based geworden. We kunnen veel beter inspelen op vragen uit de kliniek.”

Referentie Engelbert, R. (2016). Steeds meer inbreng van fysiotherapie bij grote operaties en acute opnames. Nederlands Tijdschrift voor Evidence Based Practice, 14(3), 21-23.
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Gezondheid 1 januari 2016