Centre of Expertise Urban Vitality

Beeldvorming van hbo-v studenten over wijkverpleegkunde en ouderenzorg

Artikel

De toename van patiënten met complexe gezondheidsproblemen thuis, waaronder ouderen met multimorbiditeit, leidt tot een grote behoefte aan goed opgeleide wijkverpleegkundigen. Nog te weinig studenten hbo-verpleegkunde oriënteren zich tijdens hun opleiding op het werken in de wijk doordat zij een vrij negatief en beperkt beeld hebben van dit werkveld. Dit artikel beschrijft de beeldvorming van studenten hbo-verpleegkunde over de wijkverpleegkunde, de zorg aan ouderen en factoren die hierop van invloed zijn. Wellicht kunnen opleidingen met gerichte interventies deze beeldvorming in positieve zin beïnvloeden

Referentie van Iersel, M., Latour, C., de Vos, R., Kirschner, P. A., & Scholte op Reimer, W. (2016). Beeldvorming van hbo-v studenten over wijkverpleegkunde en ouderenzorg. OenG, 40(6), 26-29.
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Gezondheid 1 oktober 2016

Publicatiedatum

okt 2016

Auteur(s)

Margriet van Iersel
Rien de Vos
Paul A. Kirschner
Wilma Scholte op Reimer

Research database