Hogeschool van Amsterdam

Urban Vitality

Onderzoek naar transmurale zorg voor kwetsbare oudere cardiologische patiënten Cardiologische Zorgbrug van start

Artikel

In de Cardiologische Zorgbrug wordt het effect van een combinatie van case management, disease management en hartrevalidatie tijdens en na ziekenhuisopname onderzocht bij kwetsbare oudere cardiologische patiënten om heropname en overlijden te voorkomen. Voor deze multicenter gerandomiseerde studie, die op 1 juni 2017 van start is gegaan, worden vijfhonderd personen uit deze patiëntengroep geïncludeerd in vijf verschillende ziekenhuizen.

Referentie Jepma, P., & Verweij, L. (2017). Onderzoek naar transmurale zorg voor kwetsbare oudere cardiologische patiënten Cardiologische Zorgbrug van start. Cordiaal, 2017(4), 134-138.
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Gezondheid 1 januari 2017

Publicatiedatum

jan 2017

Auteur(s)

Ron Peters
W.J.M. Scholte op Reimer

Publicaties:

Research database