Hogeschool van Amsterdam

Urban Vitality

Grondslagen van de ergotherapie

Bloemlezing (anthologie)
Referentie le Granse, M., van Hartingsveldt, M., & Kinébanian, A. (Eds.) (2017). Grondslagen van de ergotherapie. (5e druk ed.) Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Gezondheid 1 januari 2017