Hogeschool van Amsterdam

Urban Vitality

Ergotherapie in sociaal-maatschappelijke perspectief

Hoofdstuk
Referentie van Hartingsveldt, M., & Ammeraal, M. (2017). Ergotherapie in sociaal-maatschappelijke perspectief. In M. le Granse, M. van Hartingsveldt, & A. Kinébanian (Eds.), Grondslagen van de ergotherapie (5e druk ed., pp. 65-90). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Gezondheid 1 januari 2017