Hogeschool van Amsterdam

Urban Vitality

De waarde van studentensport

onderzoek naar de relatie tussen USC lidmaatschap en studieprestaties van bachelorstudenten in Amsterdam, Utrecht, Wageningen en Nijmegen

Boek

Er bestaan significante verschillen tussen het aantal behaalde studiepunten van niet-leden en leden van een Universitair Sportcentrum (USC). Dat blijkt uit onderzoek van het lectoraat “Kracht van Sport” van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) en Hogeschool Inholland. Het onderzoek laat zien dat leden van het USC per jaar gemiddeld 1,3 studiepunt meer halen dan niet-leden, daarbij is gecontroleerd op de invloed van het geslacht, het studiejaar, de stad en het gemiddelde cijfer van de vooropleiding. Zowel in het eerste, tweede als derde studiejaar van de bachelor en zowel voor mannen als vrouwen werden verschillen in studiepunten gevonden. Deze resultaten geven aanzet tot grootschalig vervolgonderzoek.

Referentie Dekkers, V., & Deutekom, M. (2017). De waarde van studentensport: onderzoek naar de relatie tussen USC lidmaatschap en studieprestaties van bachelorstudenten in Amsterdam, Utrecht, Wageningen en Nijmegen. Amsterdam: Hogeschool van Amsterdam.
Gepubliceerd door  Faculteit Bewegen, Sport en Voeding 1 maart 2017

Publicatiedatum

mrt 2017

Auteur(s)

Vera Dekkers
Marije Deutekom

Publicaties: