Centre of Expertise Urban Vitality

Het post-intensivecare-syndroom

verborgen ziekte na IC-opname

Artikel

Jaarlijks worden er in Nederland ruim 86.000 patiënten op een Intensive Care (IC) opgenomen en behandeld. Dankzij medisch-technische ontwikkelingen zijn de overlevingskansen van IC-patiënten de afgelopen jaren enorm gestegen. De keerzijde is dat een groot aantal patiënten van de IC wordt ontslagen met langdurige beperkingen in het dagelijks functioneren. Postintensivecaresyndroom (PICS) is de term waarmee de lichamelijke, psychische en cognitieve verschijnselen worden aangeduid die vaak voorkomen bij patiënten die op de IC zijn behandeld. Bij familieleden van IC-patiënten kunnen psychische klachten ontstaan. Men spreekt dan van post-intensivecaresyndroom-familie (PICS-F). Patiënten met PICS gaan vaak een lange en moeizame periode van herstel tegemoet en de klachten kunnen jaren na ontslag nog aanwezig zijn. Er is onder zorgprofessionals nog maar weinig bekendheid over PICS en PICS-F en de verminderde kwaliteit van leven ten gevolge van kritieke ziekte.

Referentie Meijnaar-Siebel, M., & van der Schaaf, M. (2016). Het post-intensivecare-syndroom: verborgen ziekte na IC-opname. Nurse Academy GGZ, 2016(2), 4-9.
Gepubliceerd door  Urban Vitality 1 januari 2016

Publicatiedatum

jan 2016

Auteur(s)

Marjolein Meijnaar-Siebel

Research database