Hogeschool van Amsterdam

Urban Vitality

Onderzoek naar de effecten van studentensport

in opdracht van universitaire sportcentra

In opdracht

Bureau Beweeg is door de universitaire sportcentra (Nijmegen, Wageningen, Rotterdam, Utrecht, Eindhoven, Leiden, Enschede, Amsterdam UvA) gevraagd om een literatuuronderzoek uit te voeren naar de effecten van studentensport op studieprestaties en de mentale en lichamelijke gezondheid. Doel van het literatuuronderzoek was om zicht te krijgen op de relatie tussen sportbeoefening en studieprestaties. Daarnaast is er ook gekeken naar de relatie tussen sportbeoefening en mentale en lichamelijke gezondheid.

Referentie Deutekom-Baart de la Faille, M. (2013). Onderzoek naar de effecten van studentensport: in opdracht van universitaire sportcentra. Amsterdam: Bureau Beweeg.
Gepubliceerd door  Faculteit Bewegen, Sport en Voeding 1 mei 2013