Hogeschool van Amsterdam

Urban Vitality

Evaluatie Dam tot Damloop 2014

In opdracht

In het weekend van 20 en 21 september 2014 vond de 30ste editie van de Dam tot Damloop plaats. Onderzoekers van de Hogeschool van Amsterdam en Hogeschool Inholland hebben bij de Dam tot Damloop een evaluatieonderzoek uitgevoerd met als doel het vinden van aanknopingspunten voor het structureel stimuleren van een gezonde leefstijl en het verminderen van blessures. Door deze focus is, naast de samenwerking op basis van het convenant tussen Le Champion en de Hogeschool van Amsterdam/Inholland, ook de vereniging van Sportgeneeskunde als partner betrokken bij dit onderzoek. Het onderzoek richt zich op vijf onderwerpen: karakteristieken van de deelnemers, gezondheidseffecten, gebruik van apps, informatievoorziening en de bedrijvenloop.

Referentie Deutekom-Baart de la Faille, M. (2015). Evaluatie Dam tot Damloop 2014. Amsterdam: Hogeschool van Amsterdam, Bewegen, Sport en Voeding.
Gepubliceerd door  Faculteit Bewegen, Sport en Voeding 1 maart 2015