Hogeschool van Amsterdam

Urban Vitality

Zakboek Diëtetiek is bestemd voor diëtisten en andere (para)medici uit alle sectoren van de zorg. Het geeft een overzicht van definities, normaalwaarden en afkappunten voor een optimale diagnostiek van de voedingstoestand. Daarbij bestrijkt het alle domeinen van het diëtistische onderzoek: het somatische, functionele, psychische en sociale. Het zakboek biedt de zorgverlener handvatten voor analyse en behandelplan en voor het integreren van de diëtistische diagnose in het medische totaalbeeld. Vanuit de doelstelling om evidence based en uniform te werken is het Zakboek Diëtetiek ontwikkeld door de afdeling Diëtetiek & Voedingswetenschappen van het VU medisch centrum in Amsterdam.

Referentie Weijs, P. (2014). Energiebehoefte volwassenen. In N. Wierdsma, & H. Kruizenga (Eds.), Zakboek diëtetiek (pp. 46-48). VU University Press.
Gepubliceerd door  Faculteit Bewegen, Sport en Voeding 1 juli 2014

Publicatiedatum

jul 2014

Auteur(s)


Publicaties: