Hogeschool van Amsterdam

Urban Vitality

Selectie van publicaties vanuit Oefentherapie

- Visser B, Dieën JHv. Tillen en dragen. In: Peereboom KJ, de Langen NCH, editors. Handboek Fysieke Belasting: Sdu Uitgevers, Den Haag; 2008. p. 49-80.

- Visser B, Formanoy M, Kuis Y, Duits WJ, Doornbusch J. Arbokennis ontsloten; 2008: Fysieke Belasting met daarin vier dossiers: 1) Tillen, kracht zetten, 2) Werkhouding, 3) Geknield, gehurkt werk, 4) Zittend, staand werk: http://www.Arbokennisnet.nl/kennisdossier_fysieke_belasting.html

- Visser B, van Dieen JH. Pathophysiology of upper extremity muscle disorders. Journal of Electromyography and Kinesiology. 2006;16(1):1-16.

- Visser B, Nielsen P, de Kraker H, Smits M, Jensen B, Veeger D, et al. The effects of shoulder load and pinch force on electromyographic activity and blood flow in the forearm during a pinch task. Ergonomics. 2006;49(15):1627.

- Visser B, De Looze M, De Graaff M, Van Dieen J. Effects of precision demands and mental pressure on muscle activation and hand forces in computer mouse tasks. Ergonomics. 2004 Feb;47(2):202-17.

- Visser B, de Looze MP, Veeger HEJ, Douwes M, Groenesteijn L, de Korte E, et al. The effects of precision demands during a low intensity pinching task on muscle activation and load sharing of the fingers. J Electromyogr Kinesiol. 2003 Apr;13(2):149-57.

- Visser B, Hoozemans MJM, Huysmans MA, Dieën JHv. Precisie als risicofactor voor RSI. Het Handvat. 2003.

- Visser B, de Korte E, van der Kraan I, Kuijer P. The effect of arm and wrist supports on the load of the upper extremity during VDU work. Clinical Biomechanics. 2000;15(# Suppl 1):S34-8.

- Visser B., P. Kuijer, (1996), Technologische dinosaurus (voorpublicatie), Natuur & Techniek, 9(64), 12

- Visser, B., P. Kuijer, (1996), Het toetsenbord is een technologische dinosaurus, In: J. de Koning, G. Savelsbergh (eds.), Stilstaan bij bewegen: wetenschappelijke antwoorden op vragen uit de wereld van het menselijk bewegen, Segment Uitgeverij, Beek, 108-109

- Visser B. & Looze, M.P., (1995) Het tanken van vliegtuigen bij de KLM. Backtech '95, Erasmus Forum, Rotterdam.

- Visser, B. & Kuijer, P.P.F.M. (1993) Adviseren is (te) proberen. In: H.C.G. Kemper (ed.), Gezondheid in beweging, Vrije Universiteit Amsterdam/Universiteit van Amsterdam, 78-81.

- Visser, B., & Gerritsen, A.G.A. (1992) Oefentherapie voor verpleegkundigen: evaluatie van een oefenprogramma voor houding en beweging. Nederlands Tijdschrift voor Oefentherapie Mensendieck, 53(1), 9-13.

- Visser, B., Gerritsen, A.G.A. & Brouwer, S. (1991) Oefentherapie voor verpleegkundigen: 2. Cesar, 4 (22), 78-81.

- Visser, B., (1991) Nek- en schouderklachten in relatie tot arbeid. Cesar, 3 (22), 53-56.

- Boersma AL, Vrusch THL, Visser B, Dieën JHv. Preventie van RSI: oefenen of rusten? De invloed van actieve en passieve pauzes op de vermoeidheid van de schouderspieren. Tijdschrift voor Ergonomie. 2001;26(6):14-21.

- Bos J, Mol E, Visser B, Frings-Dresen M. The physical demands upon (Dutch) fire-fighters in relation to the maximum acceptable energetic workload. Ergonomics. 2004 Mar;47(4):446-60.

- Bos J, Mol E, Visser B, Frings-Dresen M. Risk of health complaints and disabilities among Dutch firefighters. Int Arch Occup Environ Health. 2004 Jul 28;77:373-82.

- Bosch T, Mathiassen SE, Hallman D, de Looze MP, Lyskov E, Visser B, et al. Temporal strategy and performance during a fatiguing short-cycle repetitive task. Ergonomics. 2012;55(8):863-73.

- Bosch T, Mathiassen SE, Visser B, de Looze MP, van Dieen JH. The effect of work pace on workload, motor variability and fatigue during simulated light assembly work. Ergonomics. 2011 Feb;54(2):154-68.

- Bosch T, de Looze MP, Kingma I, Visser B, van Dieen JH. Electromyographical manifestations of muscle fatigue during different levels of simulated light manual assembly work. J Electromyogr Kinesiol. 2008 Jun 27.

- Dennerlein JT, Kingma I, Visser B, van Dieen JH. The contribution of the wrist, elbow and shoulder joints to single-finger tapping. Journal of biomechanics. 2007;40(13):3013-22.

- Dieën JHv, Visser B, Hermans V. The contribution of task-related biomechanical constraints to the development of work-related myalgia. In: Johansson H, Windhorst U, Djupsjöbacka M, Passatore M, eds. Chronic Work-Related Myalgia - Neuromuscular Mechanisms behind Work-Related Chronic Muscle Pain Syndromes. Gävle, Sweden: Gävle University Press 2003:83-93.

- Dieën JHv, Visser B. Mechanical task constraints causing sustained muscle activation can explain RSI in VDU workers. Der Schmerz. 2002;16(supplement 1):s6-s7.

- Dieën, J. H. and B. Visser (1999). “Estimating net lumbar sagittal plane moments from EMG data. The validity of calibration procedures.” Journal of Electromyography and Kinesiology 9: 309-315.

- Dieën JHv, Visser B, Frings-Dresen MH. Het ontstaan van RSI. In: Peereboom KJ, Huysmans MA, editors. Handboek RSI / Risico's - oplossingen - behandeling. 4e herziene druk ed. Den Haag: Sdu Uitgevers; 2004.

- Faessen, H.G.M. & Visser, B. (1995) Maximaal aanvaardbaar gewicht en afmetingen van ovenbouwmaterialen, EGKS 7250/13/020, Hoogovens IJmuiden

- Faessen, H.G.M. (1995), Resultaten - Maximaal aanvaardbaar gewicht en afmetingen van ovenbouwmaterialen, EGKS 7250/13/020, in Informatie Bulletin EGKS, Bureau voor Informatie en coördinatie van de ergonomische Gemeenschapsactie, nr 32, Luxemburg.

- Frings-Dresen, M.H.W., Kuijer, P.P.F.M. & Visser, B., (1996), Drie mini-containers ergonomisch getoetst, Tijdschrift voor Ergonomie, 21(1), 3-8.

- Grinsven Av, Visser B. Tijd voor sprekende gebaren - een onderzoek naar werkrustschema's bij tolken Gebarentaal - deel 1 literatuuronderzoek. Interpres. 2005;18(3):8-9.

- Grinsven Av, Visser B. Tijd voor sprekende gebaren - een onderzoek naar werkrustschema's bij tolken Gebarentaal - deel 2 laboratoriumonderzoek. Interpres. 2005;18(4):8-9.

- Grinsven Av, Visser B. Tijd voor sprekende gebaren - een onderzoek naar werkrustschema's bij tolken Gebarentaal - deel 3 individuele werkstijlen. Interpres. 2006;19(1):8-9.

- Grinsven Av, Visser B. Tijd voor sprekende gebaren - een onderzoek naar werkrustschema's bij tolken Gebarentaal - deel 4 Advies. Interpres. 2006;19(2):6-7.

- Haberfehlner H, Visser B, Daffertshofer A, van Rossum MA, Roorda LD, van der Leeden M, et al. Handwriting difficulties in juvenile idiopathic arthritis: a pilot study. Clin Exp Rheumatol. 2011 Sep-Oct;29(5):887-93.

- Hamberg-van Reenen HH, Visser B, van der Beek AJ, Blatter BM, van Dieen JH, van Mechelen W. The effect of a resistance-training program on muscle strength, physical workload, muscle fatigue and musculoskeletal discomfort: an experiment. Appl Ergon. 2009 May;40(3):396-403.

- Hoozemans MJM, Kuijer PPFM, Visser B. Analysetechnieken ten behoeve van krachtuitoefening en het verplaatsen van lasten. In: van Alphen WJT, Houba R, Pennekamp HP, Schreibers KBJ, Simonis MHGM, editors. Handboek Arbeidshygiëne 2008 Een praktisch handvat voor het beheersen van gezondheidsrisico's op de werkplek. Alphen aan den Rijn: Kluwer; 2010. p. 637-80.

- Hoozemans MJM, Kuijer PPFM, Visser B. Analysetechnieken ten behoeve van krachtuitoefening en het verplaatsen van lasten. In: van Alphen WJT, Houba R, Pennekamp HP, Schreibers KBJ, Simonis MHGM, editors. Handboek Arbeidshygiëne 2008 Een praktisch handvat voor het beheersen van gezondheidsrisico's op de werkplek. Alphen aan den Rijn: Kluwer; 2009.

- Hoozemans MJM, Visser B, Huysmans MA, Speklé EM, van Dieën JH. Spierbelasting en RSI. Werk, Houding & Beweging. 2007;12(1):4-11.

- Huysmans MA, Hoozemans MJM, Visser B, van Dieën JH. Grip force control in patients with neck and upper extremity pain and healthy controls. Clinical Neurophysiology. 2008;119:1840-8.

- Kingma I, Bosch T, de Looze MP, Visser B, Dieën JHv. Development of fatigue in the trapezius muscle in two levels of light manual assembly work. Journal of Biomechanics. 2007;40(Supplement 2):S71-S.

- Kuijer PPFM, Hoozemans MJM, Visser B. Analysetechnieken ten behoeve van krachtuitoefening en het verplaatsen van lasten. In: van Alphen WJT, Houba R, Pennekamp HP, Schreibers KBJ, Simonis MHGM, editors. Handboek Arbeidshygiëne 2008 Een praktisch handvat voor het beheersen van gezondheidsrisico's op de werkplek. Alphen aan den Rijn: Kluwer; 2008.

- Kuijer PP, van der Beek AJ, van Dieen JH, Visser B, Frings-Dresen MH. Effect of job rotation on need for recovery, musculoskeletal complaints, and sick leave due to musculoskeletal complaints: A prospective study among refuse collectors. Am J Ind Med. 2005 Apr 12;47(5):394-402.

- Kuijer, P. P. F. M., B. Visser, H.C.G. Kemper (1999). “Job rotation as a factor in reducing physical workload at a refuse collecting department.” Ergonomics 42(9): 1167-1178.

- Kuijer P., Visser B, (1996), De glasheffer: een hulpmiddel voor het plaatsen van vensters en ramen, In: J.H.W. Maasen, R.A. in 't Veld., P. Voskamp (eds.), Het groot arbowerk, Samsom bedrijfsinformatie, Alphen aan den Rijn, C1010-1 - C1010-14

- Kuijer, P.P.F.M., Visser, B., de Looze, M.P. & Toussaint, H.M. (1994) Norm statische belasting van de rug voldoet niet: wetenschappelijke en praktische bezwaren. Arbeidsomstandigheden, 70(12), 663-665.

- Kuijer, P.P.F.M. & Visser, B. (1992) Ergonomie en personeelsbeleid. Personeelsbeleid, 28(12), 42-46.

- Kuijer, P.P.F.M. & Visser, B. (1992) Ergonomische aspecten van het zitten. Nederlands Tijdschrift voor Fysiotherapie, 102(2), 34-37.

- Kuijer, P.P.F.M. & Visser, B. (1992) Ergonomie en tandheelkunde: het zitten. Nederlands Tandartsenblad, 47(5), 160-165.

- Kuijer, P.P.F.M. & Visser, B. (1991) Ergonomie en tandheelkunde: het zitten. Tijdschrift van de Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten, 6(15)

- Looze MP, Visser B, Houting I, Rooy MAGv, Dieën JHv, Toussaint HM. Weight and frequency effect on spinal loading in a bricklaying task. Journal of Biomechanics. 1996;29(11):1425-33.

- Looze, M.P., de , Visser, B., Toussaint, H.M. & Kuijer, P.P.F.M. (1995) Onderzoek naar fysieke arbeidsbelasting vereist meestal getrapte aanpak: nauwkeurig en oplossingsgericht meten. Arbeidsomstandigheden, 71 (3), 133-135.

- Meijer EM, Formanoy MA, Visser B, Sluiter JK, Frings-Dresen MH. Effects of a thermal-insulating mouse pad on temperature of forearm and hand during computer tasks. Ergonomics. 2006 Jul 15;49(9):822-31.

- Oude Hengel KM, Visser B, Sluiter JK. The prevalence and incidence of musculoskeletal symptoms among hospital physicians: a systematic review. Int Arch Occup Environ Health. 2011 Feb;84(2):115-9.

- Praagman M, Stokdijk M, Veeger HE, Visser B. Predicting mechanical load of the glenohumeral joint, using net joint moments. Clin Biomech. 2000 Jun;15(5):315-21.

- Rooij, M.A.G. van, Houting, I., Faessen, H.G.M., Looze M.P. de, Visser, B. en Scheijndel P.A.M. van, (1996), Effecten van metselfrequentie en steengewicht op de fysieke belasting bij ovenbouwers, Tijdschrift voor Ergonomie 21(5), 162-166.

- Sluiter, J. K., B. Visser, M.H.W. Frings-Dresen (1998). Richtlijnen voor de vaststelling van arbeidsgebonden aandoeningen aan het bewegingsapparaat: De bovenste extremiteit. Amsterdam, Nederlands Centrum voor Beroepsziekten.

- Van der Molen HF, Kuijer PP, Formanoy M, Bron L, Hoozemans MJ, Visser B, et al. Evaluation of three ergonomic measures on productivity, physical work demands, and workload in gypsum bricklayers. Am J Ind Med. 2010 Jun;53(6):608-14.

28 november 2014

Publicatiedatum

nov 2014

Auteur(s)