Hogeschool van Amsterdam

Urban Vitality

Wetenschappelijke publicaties Fysiotherapie 2013

Selectie van publicaties vanuit Fysiotherapie

- Scheper MC, de Vries JE, de Vos R, Nollet F, Engelbert RHH. The impact of generalized joint hypermobility in young adults female dancers. Rheumatology (Oxford). 2013 Apr;52(4):651-8.

- Alcausin MB, Ault J, Pacey V, Briody J, McQuade M, Bridge C, Engelbert RHH, Sillence DO, Munns CF. Intravenous pamidronate treatment on children with moderate to severe osteogenesis imperfect started under 3 years of age. Horm Res Paediatr. Horm Res Paediatr. 2013;79(6):333-40.

- Nijhof SL, Priesterbach LP, Bleijenberg G, Engelbert RHH, van de Putte EM, Reduced pain concurs functional improvement in adolescent chronic fatigue syndrome Letter to the editor, Pain Med. 2013 Sep;14(9):1435-8

- Juul-Kristensen B, Remvig L, Engelbert RHH, Joint Hypermobility and Motor Control, Journal of AustralAsian Musculoskeletal Medicine (AMM). 2013; 18(1): 23-29.

- Scheper MC, Engelbert RHH, Rameckers EAA, Verbunt J, Remvig L, Juul Kristensen B, Generalised joint hypermobility and musculoskeletal complaints in childhood; a review of the literature and perspectives for treatment. BioMed Research International. Biomed Res Int. 2013;2013:121054. doi: 10.1155/2013/121054. Epub 2013 Jul 22.

- Engelbert RHH, Rameckers EAA, van Brussel M, Shapiro J. Functional outcome measures in children with Osteogenesis Imperfecta - A review of the literature using the ICF and perspectives for treatment, bookchapter in Osteogenesis Imperfecta: a translational approach to brittle bone disease, Elsevier, editors: Edited by Jay R. Shapiro, Peter H. Byers, Francis H. Glorieux, Paul D. Sponsellor, Baltimore, MD, USA.

- Dool J van den, Visser B, Koelman JHTM, Engelbert RHH, Tijssen MAJ Cervical dystonia: effectiveness of a standardized physical therapy program; study design and protocol of a single blind randomized controlled trial. BMC Neurol. 2013 Jul 15;13:85. doi: 10.1186/1471-2377-13-85

Vakpublicaties (2013)

- van Vlimmeren L, Bartels B, Engelbert R, Essen P, Kinderorthopedische problematiek, in Kinderfysiotherapie, van Empelen, Nijhuis van der Sande, Hartman, (eds), 3e herziene druk, Reed Business Education, Amsterdam, 2013, pp 331-368

- Rameckers E, Nijhuis-van der Sande R, Engelbert RHH, Behandelstrategieën in methodisch en didactisch perspectief, in Kinderfysiotherapie, van Empelen, Nijhuis van der Sande, Hartman, (eds), 3e herziene druk, Reed Business Education, Amsterdam, 2013, pp 197-202

- Rameckers E, Nijhuis-van der Sande R, Engelbert RHH, Behandelstrategieën in methodisch en didactisch perspectief; A: functieniveau, in Kinderfysiotherapie, van Empelen, Nijhuis van der Sande, Hartman, (eds), 3e herziene druk, Reed Business Education, Amsterdam, 2013, pp 203-214

- Juul-Kristensen B, Remvig L, Engelbert RHH, Motor control in hypermobility, chapter 8, in the Swedish textbook in 'Motor control and motor relearning in rehabilitation of musculoskeletal disorders', editor Ulrik Roijezon, Student literature, Luleå Technical University, Luleå, Sweden 2013

- Juul-Kristensen B, Remvig L, Engelbert RHH. 'Hypermobility in adults', chapter 13. Oxford Textbook in 'Manual Musculoskeletal Medicine' 2e, edited by Dr Michael Hutson and Dr Adam Ward

- Griffioen D, Boerma K, Engelbert RHH, van der Linden W. Onderzoek en onderwijs verbonden: onderwijspraktijk bekeken door een conceptueel raamwerk. TvHO, 2013;31 (1/2): 32-44

- Engelbert RHH, Visser B, De informatiemaatschappij in 2023; Patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs gaan hand in hand in GJ van Bussel, De informatie maatschappij 2023, Zelfmanagement, evidentie en technologie, p1-12

- Remvig L, Juul-Kristensen B, Engelbert RHH. 'Hyper- and hypomobility' Chapter 4 in 'Fascia in Sport as Movement', Handspring Publisher, Scotland, UK, editor Robert Schleip and Amanda Baker. Accepted

- Hemler E, van Vlimmeren L, Engelbert RHH. Patellaire instabiliteit en klachten bij een meisje met gegeneraliseerde gewrichtshypermobiliteit. Een case report aan de hand van de HOAC II, Fysiopraxis 2013,22(9), 26-29

- Engelbert RHH, Patiëntenzorg, wetenschap en onderwijs koppelen. Interview met betrekking tot bijzondere leerstoel, Fysiopraxis 2013, mei, 30-31

- RHH Engelbert, H. Wittink Klinisch redeneren aan de hand van de HOAC II, Fysiopraxis 2013; 22(2): 30-31

- RHH Engelbert, Hullegie W. Aandacht voor hypermobiliteit van gewrichten; Zoeken naar balans, Specialisten katern NVFS, Fysiopraxis 2013, december,

- RHH Engelbert, Professor op zoek naar onderbouwing, AMC Magazine 2013; 9: 22-23

Referentie Kenniscentrum ACHIEVE
31 december 2013

Publicatiedatum

dec 2013

Auteur(s)