Hogeschool van Amsterdam

Urban Vitality

Tillen met de rug of uit de benen?

Auteur(s): Hoozemans, M. J. M., & Toussaint, H. M.

Link pdf

Referentie

Hoozemans, M. J. M., & Toussaint, H. M. 'Tillen met de rug of uit de benen? De invloed van rugtechniek op de fysieke belasting'. In: Tijdschrift voor toegepaste Arbowetenschap, 8(4), 58-63, 1995.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Bewegen, Sport en Voeding 1 september 1995

Publicatiedatum

sep 1995

Auteur(s)

Lector Huub Toussaint