Hogeschool van Amsterdam

Urban Vitality

Publicaties 2003 - 2010

Artikel

Hieronder vindt u het publicatieoverzicht van Lea den Broeder uit de periode 2003 - 2010 .

Van der Wilk, E.A., Melse J.M., den Broeder J.M., Achterberg P.W. (2008). Leren van de buren Beleid publieke gezondheid internationaal bezien: roken, alcohol, overgewicht, depressie, gezondheidsachterstanden, jeugd, screening. Bilthoven: RIVM.

Den Broeder, L., Van Alphen, T., Storm, I. (2008). "HIA Internationaal: drie bijeenkomsten, een boodschap " TSG 86(1): 21-23.

Storm, I., Van Zoest, F., Den Broeder, L. (2007). "Integraal gezondheidsbeleid: theorie en toepassing."

Den Broeder, L. (2006). "M.e.r. nog niet gezond? De rol van gezondheidseffecten in m.e.r. en SMB." Toets. Vakblad over effectrapportage 13(2): 24-27.

Quigley, R., den Broeder, L., Furu, P., Bond, A.,Cave, B., Bos, R. (2006 ). Health Impact Assessment International Best Practice Principles. Special Publication Series No. 5. Fargo, USA, International Association for Impact Assessment.

Den Broeder, J.M., Van Zoest, F.F., Van Bruggen, M., Knol, A.B., Van Overveld, A.J.P., Rademaker,B.C. (2005). Gezondheid in milieueffectrapportage en strategische milieubeoordeling. Verkenning van de mogelijkheden tot integratie. Bilthoven: RIVM.

Den Broeder, L. (2005). "Book review of: Kemm J, Parry J, Palmer S (editors). Health Impact Assessment: concepts, theory, techniques, and applications. Oxford: Oxford University Press, 2004 ,." Eur J Public Health 16(4).

Den Broeder, L. (2005). EPHIA: Gezondheidseffectschatting van Europees beleid. Intermezzo. Forum voor internationale ontwikkelingen en acticiteiten op het gebied van volksgezondheid, welzijn zorg en sport. Den Haag, Ministerie van VWS: 26-27.

Abrahams, D., Pennington, A., Scott-Samuel, A., Doyle, C., Metcalfe, O., Broeder, L., Haigh, F., Mekel, O., Fehr, R. (2004). European Policy Health Impact Assessment – A Guide. Liverpool: IMPACT.

Den Broeder, L. (2004). Policy Health Impact Assessment for the European Union: Pilot Health Impact Assessment of the European Employment Strategy in the Netherlands. Liverpool: IMPACT.

Penris, M. and L. Den Broeder (2004). Gezondheidseffectschatting. Integraal gezondheidsbeleid: theorie en toepassing. Bilthoven.

Den Broeder L., Penris M., Varela Put G. (2003). "Soft data, hard effects. Strategies for effective policy on health impact assessment: an example from the Netherlands " Bull WHO(81): 404-407.

1 januari 2010

Publicatiedatum

jan 2010

Auteur(s)