Centre of Expertise Urban Vitality

'Gouden tips'

voor het versterken van de bekendheid van de paradigma’s binnen de bedrijfsgezondheidszorg

Samenvatting: DOEL: Doel van dit project was te inventariseren op welke wijze meer bekendheid gegeven kan worden aan de paradigma’s binnen de bedrijfsgezondheidszorg, bij de openbare gezondheidszorg en curatieve zorg.

Methode

Onder een selecte groep van verschillende artsen zijn meningen verzameld via: 1) schriftelijke reacties op stellingen en casussen en 2) een interactieve bijeenkomst, met behulp van de Nominale Groepstechniek.

Resultaten

Meest genoemde suggesties voor het versterken van de bekendheid van de paradigma’s binnen de bedrijfsgezondheidszorg waren: 1) versterking van de rol van de burger, 2) gezamenlijke nascholing en 3) gezamenlijke visie op gezondheid.

Conclusie

Met enige voorzichtigheid kan geconcludeerd worden dat de paradigma’s binnen de bedrijfsgezondheidszorg niet goed bekend zijn bij de artsen uit de andere zorgdomeinen. Er ligt een aantal kansen om de bekendheid van de paradigma’s te versterken bij de andere zorgdomeinen.

Referentie

Proper, K., den Broeder, L., Heimeriks, I. K., Anema, H., & Sitters, I. I. (2014). ‘Gouden tips’ voor het versterken van de bekendheid van de paradigma’s binnen de bedrijfsgezondheidszorg. TBV–Tijdschrift voor Bedrijfs-en Verzekeringsgeneeskunde, 22(6), 248-255.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Bewegen, Sport en Voeding 1 juni 2014

Publicatiedatum

jun 2014

Auteur(s)


Publicaties: