Centre of Expertise Urban Vitality

Factsheet - Vitale Ouderen in een Stedelijke Context (VOS)

Artikel

Met de toenemende vergrijzing in Amsterdam is het van belang dat de woonomgeving past bij de behoefte van ouderen. De prognoses van de Gemeente Amsterdam geeft aan dat het percentage 65-plussers in Amsterdam toeneemt van 11.9% in 2015 naar 17.4% in 2035. De woonomgeving ‘age friendly’maken is dus zeer belangrijk om het welzijn en de gezondheid van ouderen te bevorderen. Bij het onderzoek dat de Hogeschool van Amsterdam samen met de GGD Amsterdam heeft uitgevoerd is gekeken naar gezondheid van ouderen, het gebruik van de leefomgeving en de beleving van verschillende milieufactoren (bijv. groen in de wijk en luchtkwaliteit). Daarnaast is onderzocht in welke wijken de ouderen heel tevreden of juist erg ontevreden over de leefomgeving zijn. Van beide wijken is er één geselecteerd, Slotermeer Zuidwest en Apollobuurt. De ouderen in deze wijken zijn ondervraagd over hun persoonlijke mening en behoeftes wat betreft een ouderenvriendelijke leefomgeving. In het VOS rapport* worden de resultaten van dit onderzoek gepresenteerd.

*De resultaten van het verdiepende onderzoek in Slotermeer Zuidwest en Apollobuurt zijn gepubliceerd in het decembernummer (2016) van het tijdschrift Vrijetijdstudies.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Bewegen, Sport en Voeding 21 november 2016

Publicatiedatum

nov 2016

Auteur(s)

Elvera Overdevest

Publicaties: