Hogeschool van Amsterdam

Urban Vitality

Evaluatie Dam tot Damloop 2016

Rapport

Onderzoekers van de Hogeschool van Amsterdam en Hogeschool Inholland voerden bij de Dam tot Damloop 2016 een evaluatieonderzoek uit met als doel het vinden van aanknopingspunten voor het verminderen van blessures. Het onderzoek richtte zich op vijf onderwerpen: karakteristieken van de deelnemers, hun voorbereiding, blessures, gebruik van technologie en informatievoorziening. In het rapport staan de belangrijkste bevindingen.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Bewegen, Sport en Voeding 19 januari 2017