Hogeschool van Amsterdam

Urban Vitality

Rapport Kracht van Sport 2013

Rapport

Sport heeft iets magisch. Sport kan verbroederen, gezondheid verbeteren, nationale trots vergroten, de economie een push geven, leerprestaties aanjagen, het imago en de reputatie van een land in één keer wereldwijd een boost geven. Waar moeten we die geheimzinnige kracht van sport zoeken? Kracht van sport overstijgt het individuele belang, het inspireert, zet aan tot actie. Aan mensen die de kracht van sport van binnenuit kennen, hoef je dat meestal allemaal niet uit te leggen. Kracht van sport lijkt vooral een gevoel, maar is hij ook concreet aanwijsbaar? En hoe leg je die waarde en betekenis uit aan twijfelaars, sceptici en non-believers?

‘Wat is de kracht van sport?’ Dat was de uitdagende, prikkelende vraag die wij in januari 2013 aan 25 studenten hebben voorgelegd.  

Het beantwoorden van deze vraag bleek een complexe en soms frustrerende exercitie. Tijdens de zoektocht naar het antwoord moest steeds de balans tussen breedte en diepte van de vraag in de gaten gehouden worden. Daarnaast bleken de studenten soms onzeker over wat zij, als ‘slechts’ studenten, konden bijdragen aan het beantwoorden van deze moeilijke vraag waar vele wetenschappers zich op stuk hebben gebeten.

Naar onze mening is de bijdrage van deze studenten heel groot. Zij hebben een compleet en actueel beeld gegeven van hun perceptie over de kracht van sport. Wij hebben deze groep de afgelopen maanden met heel veel plezier begeleid en zijn bijzonder trots op wat de studenten in vijf maanden tijd voor elkaar hebben gekregen.

Voor u ligt hun antwoord op de vraag ‘Wat is de kracht van sport?’

Wij wensen u veel leesplezier. 

Marije Deutekom
Bert de Reuver
Cees Vervoorn
Vera Dekkers

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Bewegen, Sport en Voeding 1 juli 2013