Hogeschool van Amsterdam

Urban Vitality

Onderzoek naar de effecten van studentensport

Rapport

Bureau Beweeg is door de universitaire sportcentra (Nijmegen, Wageningen, Rotterdam, Utrecht, Eindhoven, Leiden, Enschede, Amsterdam UvA) gevraagd om een literatuuronderzoek uit te voeren naar de effecten van studentensport op studieprestaties en de mentale en lichamelijke gezondheid. Doel van het literatuuronderzoek was om zicht te krijgen op de relatie tussen sportbeoefening en studieprestaties. Daarnaast is er ook gekeken naar de relatie tussen sportbeoefening en mentale en lichamelijke gezondheid.

Het hele rapport is hier te lezen.

Meer informatie 

Bureau Beweeg is opgericht door lector Kracht van Sport Marije Deutekom.

Referentie

Deutekom (2013). Onderzoek naar de effecten van studentensport

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Bewegen, Sport en Voeding 1 mei 2013