Centre of Expertise Urban Vitality

Kracht van Aangepast Sport

Rapport

Voor u ligt het derde boekje dat wij uitgeven naar aanleiding van de lezingenreeks ‘Kracht van Sport’. Het betreft de vijfde maal dat wij de reeks organiseren. De reeks startte in 2012 met het onderwerp; ‘Olympische Spelen in Nederland: Droom of Nachtmerrie?’, in 2013 gevolgd door ‘Kracht van Sport’ (boekje), in 2014 ‘Kracht van Sport: over de grens’, in 2015 ‘Kracht van Sport: de verbinding’ (boekje), en afgelopen voorjaar (2016) ‘Kracht van Aangepaste Sport’.

De reden om van deze laatste reeks weer een boekje te maken is gelegen in het feit dat er nog steeds veel te winnen valt binnen het domein van de aangepaste sport. Naast deze constatering leent een Paralympisch jaar zich bovendien ook prima voor een reeks als deze. Echter, wat wij niet verwacht hadden was de overweldigende belangstelling voor deze reeks bij zowel studenten (ruim 150 inschrijvingen) als
geïnteresseerden (ruim 80 inschrijvingen). Wat ons betreft een hoogtepunt in de reeks. Bovendien heeft een groot deel van de 150 studenten ook geparticipeerd in het project ‘Samen voor Goud’ van NOC*NSF. In dit project hebben de studenten iemand met een beperking meegenomen naar een sportvereniging om daar deel te nemen aan activiteiten, met als uiteindelijk doel om lid te worden van de vereniging. Dit project werd enthousiast begeleid door de projectleden van NOC*NSF. De ultieme afronding van de lezingenreeks werd gevonden in een gezamenlijke reis naar de Paralympische Spelen in Rio de Janeiro van 5 tot en met 16 september
dit jaar. De groep deelnemende studenten was afkomstig uit alle sport-gerelateerde HBO instellingen en bestond uit 22 deelnemers.

Het voorliggende boekje betreft een leesbare weergave van de lezingen die in het
voorjaar van 2016 verzorgd zijn door externe deskundigen. Naast het boekje kunt U de
lezingen ook integraal terugzien op de websites van zowel het lectoraat Topsport en Onderwijs (www.hva.nl/lectoraattopsportenonderwijs) het lectoraat Kracht van Sport
(www.hva.nl/lectoraatkrachtvansport) van de HvA. De onderwerpen zijn samen met
vertegenwoordigers uit zowel de revalidatie, geneeskunde als de sport gekozen. Het
betreft: 1) niet-aangeboren hersenletsel, 2) gedragsstoornis, 3) lichamelijke beperking, 4) verstandelijke beperking, 5) visuele beperking en 6) auditieve beperking. Een palet aan onderwerpen dat in belangrijke mate het spectrum van het aangepast sporten afdekt.

Terugkijkend op de reeks lezingen moeten wij vaststellen zeer blij te zijn met het
enthousiasme van de deelnemers, maar zeker ook van de bereidheid van deskundigen om aan de lezingenreeks mee te werken. In een aantal gevallen kregen zij de zaal muisstil en hing menigeen aan hun lippen. Veel inzicht werd verkregen door de openheid waarmee eenieder vragen durfde te stellen, maar zeker ook durfde te beantwoorden. Een dialoog die in de omgeving van de collegezaal bijna vanzelfsprekend leek, maar die in het dagelijks leven nog te weinig wordt gevoerd, ondanks de formidabele inzet van alle betrokkenen. We kunnen nog een belangrijke stap voorwaarts zetten en hopen daar met deze lezingenreeks mede een aanzet toe gegeven te hebben.

We wensen u wederom veel leesplezier,


Cees Vervoorn
Lector Topsport en Onderwijs

Marije Deutekom
Lector Kracht van Sport

Vera Dekkers
Hogeschool onderzoeker

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Bewegen, Sport en Voeding 5 oktober 2016

Publicatiedatum

okt 2016

Auteur(s)

Marije Deutekom
Cees Vervoorn
Vera Dekkers

Publicaties: