Hogeschool van Amsterdam

Urban Vitality

Evaluatie TCS Amsterdam Marathon 2014

Rapport

Op zondag 19 oktober 2014 vond de 39ste editie plaats van de TCS Amsterdam Marathon. Met 44.100 deelnemers is het evenement uitgegroeid tot één van de grootste participatiesportevenementen van ons land. Dankzij het stadsparcours is de TCS Amsterdam Marathon voor zowel de deelnemers als de inwoners van de hoofdstad een zichtbaar icoon van de Amsterdamse ambities op het gebied van top- en breedtesport. Het deelnemen aan of het kijken naar de marathon kan mensen inspireren tot een actievere leefstijl.

Het evenement is daarnaast ook economisch interessant. De deelnemers, waarvan velen uit het buitenland, zorgen in het weekend van de marathon voor een bestedingsimpuls die ten goede komt aan de lokale economie. 

Met het oog op de verdere ontwikkeling van het evenement wil Le Champion, de organisator van de TCS Amsterdam Marathon, graag een beter onderbouwd inzicht krijgen in de economische impact van de TCS Amsterdam Marathon.

Le Champion heeft de Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool Inholland en Sport2B gevraagd hiernaar onderzoek te doen. Daarnaast heeft zij enkele aanvullende vragen geformuleerd die op dit onderzoek konden meeliften. Deze rapportage bevat de resultaten van het onderzoek. Achtereenvolgens komen aan de orde:   

  1. de economische impact van de TCS Amsterdam Marathon 
  2. de tevredenheid van bezoekers en deelnemers 
  3. de gezondheidseffecten van de TCS Amsterdam Marathon 

Meer lezen? Download dan het gehele rapport via het linkermenu.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Bewegen, Sport en Voeding 2 februari 2015