Hogeschool van Amsterdam

Urban Vitality

Evaluatie maatschappelijke spin-off EK Atletiek 2016

Athletics like never before

Rapport

Tussen 6 en 10 juli 2016 vonden in Amsterdam de Europese Kampioenschappen Atletiek 2016 plaats. De aanleiding om het evenement te organiseren is vooral gelegen in de ambitie om de atletieksport onder het motto ‘Athletics like never before’ zowel internationaal, landelijk als lokaal verder op de kaart te zetten. De beoogde maatschappelijke spin-off van de EK Atletiek 2016 stond vanaf de start helder op het netvlies.

De drie hoofdthema’s uit het plan van aanpak maatschappelijke spin-off van het evenement illustreren deze ambitie duidelijk:

  • Athletics like never before: er wordt een nieuwe, eigentijdse standaard voor de organisatie van een atletiektoernooi neergezet.
  • Sport en bewegen in relatie tot gezondheid en vitaliteit: in aanloop naar, tijdens en na afloop van de EK Atletiek 2016 wordt ingezet op het verhogen van de sportparticipatie.
  • Mee bewegen en mee beleven: De EK Atletiek 2016 wordt gebruikt om mensen enthousiast te maken voor sport.

Met de organisatie van het evenement willen de Stichting EK Atletiek Amsterdam 2016 (verder te noemen: de stichting), de Atletiekunie en de gemeente Amsterdam een duurzame bijdrage leveren aan de gezondheid en vitaliteit van de Nederlanders door bewegen en sporten te stimuleren. In de aanloop naar, tijdens en na de EK Atletiek zijn in het kader hiervan verschillende programma’s en projecten opgezet en activiteiten georganiseerd (side-events) om een maatschappelijke spin-off te bewerkstelligen voor de doelgroepen jeugd, lopers, mensen met een beperking, docenten lichamelijke opvoeding en (leden van) atletiekverenigingen.

De stichting heeft DSP-groep gevraagd om, in samenwerking met de Hogeschool van Amsterdam, op basis van een gedegen monitoring en evaluatie een onderbouwd antwoord te geven op de vraag welke maatschappelijke spin-off met de EK Atletiek en de programma’s, projecten en activiteiten is gerealiseerd en welke factoren hier een bijdrage aan hebben geleverd.
De onderzoeksvraag die in dit onderzoek centraal staat is:

Wat is de maatschappelijke impact van de EK Atletiek Amsterdam 2016 en welke factoren hebben daaraan een bijdrage geleverd?

Referentie

DSP

Martin van der Gugten
senior adviseur / partner DSP-groep

Dide van Berkel
onderzoeker DSP-groep
 

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Bewegen, Sport en Voeding 31 december 2016