Hogeschool van Amsterdam

Urban Vitality

EK Atletiek Amsterdam 2016 - Key Findings

Organisatie & Impact

Rapport

Bij het toekennen van de organisatierechten van de EK atletiek 2016 (hierna te noemen: EK) op 4 november 2011 verkoos European Athletics het bid van de Nederlandse delegatie (Atletiekunie en de gemeente Amsterdam) boven de bids van de delegaties uit Istanbul (Turkije) en Split (Kroatië). De garantiestellingen van Nederlandse overheden, de uitstraling van Amsterdam, het breedtesportprogramma en de goede ervaringen van European Athletics met de Atletiekunie behoorden tot de sterke kanten van het Nederlandse bid. Het was voor het eerst in de 83-jarige geschiedenis van de EK atletiek outdoor dat het toernooi in Nederland zou worden gehouden.

De EK vonden van 5 juli tot en met 10 juli 2016 in het Olympisch Stadion en op het Museumplein in Amsterdam plaats. Het evenement sloot goed aan bij het gemeentelijk beleid: atletiek is één van de focussporten en het Olympisch Stadion is een rijksmonument dat atletiek ademt.

Eén van de doelen van de Atletiekunie is het verwerven van internationale evenementen voor de promotie van de atletiek en loopsport in Nederland. Het binnen halen van een prestigieus evenement als de EK bood de bond dan ook goede kansen om de atletiek- en loopsport te promoten.

Deze publicatie geeft op compacte wijze een beeld van de manier waarop de organisatie van de EK is verlopen, welke side events zijn georganiseerd en tot welke impact de EK en side events in 2016 hebben geleid. Ook wordt ingegaan op zaken die voortvarend verliepen en welke lessen er zijn geleerd. Aan de publicatie liggen vier onderzoeken ten grondslag, die rond de EK zijn uitgevoerd. Het Mulier Instituut heeft voor deze publicatie de uitkomsten van deze onderzoeken gebundeld en samengevat, maar heeft niet zelf aanvullend onderzoek uitgevoerd.

Referentie

Mulier Instituut
DSP
Hogeschool van Amsterdam

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Bewegen, Sport en Voeding 31 december 2016