Hogeschool van Amsterdam

Urban Vitality

Resultaten Alkmaar City Run by Night 2017

Rapport

Le Champion en het lectoraat Kracht van Sport (Hogeschool van Amsterdam en Hogeschool Inholland) hebben sinds 2014 een samenwerkingsverband op het gebied van onderzoek naar sportevenementen. In het kader van het RAAK-SIA project ‘Voor iedereen een app?!’ wordt dit jaar bij een aantal hardloop, wandel en fietsevenementen onderzoek gedaan onder de deelnemers. Het doel van dit project is een keuzehulp voor sport-apps te ontwikkelen. Als onderdeel hiervan wordt in kaart gebracht hoe de deelnemers tegenover het gebruik van sport-apps staan en wat hun ervaringen zijn. Eén van de evenementen waar onderzoek naar is gedaan is de Alkmaar City Run by Night.

Dit onderzoek richt zich op de gebruikerservaring van sport-apps bij hardlopers. Door middel van online enquêtes zijn ervaringen van hardlopers met sport-apps in kaart gebracht, waarbij o.a. gevraagd is naar het gebruik van sport-apps, welke sport-app features gebruikt worden, de tevredenheid en de verwachtingen.

Onder de deelnemers aan de Alkmaar City Run by Night is een online vragenlijst uitgezet, met als doel inzicht te krijgen hoe hardlopers tegenover sport-apps staan. Gebruiken ze een sport-app tijdens het hardlopen of juist niet? Waarom gebruiken ze een sport-app, en welke gebruiken ze dan? En waarom gebruiken ze geen sport-app?

Gebruik sport-apps

Uit de resultaten bleek dat driekwart van de deelnemers (76%) tijdens hardlopen gebruik maakt van een sport-app, al dan niet gekoppeld aan een sporthorloge, een activity tracker of een smart watch.

6% heeft in het verleden een sport-app gebruikt, 16% weet van het bestaan van sport-apps, maar gebruikt er geen en 3% kent geen sport-apps.

Gebruikers van sport-apps

Runkeeper is de meest gebruikte sport-app tijdens het hardlopen, gevolgd door Strava en TomTom Sports.

Sport-apps zijn vooral gekozen omdat familieleden / vrienden deze sport-app al gebruikten, omdat de app gratis is en/of omdat deze populair/bekend is. Ook de koppeling met sporthorloge wordt vaak genoemd.

De meeste sport-app-gebruikers gebruiken een losstaande sport-app en/of een sport-app gekoppeld. Een verdere analyse laat zien dat er verschillen zijn tussen deze twee groepen gebruikers. Gebruikers van sport-apps gekoppeld aan sporthorloges zijn iets gemotiveerde en fanatiekere lopers, terwijl de losstaande sport-apps gebruikers meer recreatievere lopers zijn.

Reden(en) om geen sport-app (meer) te gebruiken

De meest genoemde redenen om geen sport-app (meer) te gebruiken, is dat lopen met een smartphone als vervelend ervaren wordt, dat een sport-app niet bij de beleving van de loopsport past en dat een sport-app geen toegevoegde waarde heeft. Een deel van de deelnemers loopt wel met een ander monitoringsapparaat.

Bekijk ook deze factsheets:

Dit onderzoek is medegefinancierd door Regieorgaan SIA, onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk onderzoek.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Bewegen, Sport en Voeding 16 oktober 2017