Hogeschool van Amsterdam

Urban Vitality

Naar een optimaal voedingsbeleid op de Intensive Care.

Het effect van het energie-eiwit algoritme.

Artikel

Wanneer patiënten op de intensive care (IC) worden gevoed met een ‘standaard’ hoeveelheid van een ‘standaard’ soort sondevoeding (2000 kcal, 80 g eiwit) wordt het merendeel van de patiënten niet optimaal gevoed. Om de voedingstherapie te optimaliseren is daarom op de IC van het VUmc in 2006 een voedingsadviesprogramma ontwikkeld op basis van een energie-eiwit algoritme en is het assortiment sondevoedingen aangepast. In een simulatiestudie en evaluatiestudie onderzoeken we het effect van deze beleidsaanpassingen op de energie- en eiwitinname van IC-patiënten.

Methode:

Simulatiestudie. Het patiëntencohort bestond uit een databestand van 879 IC-patiënten van het VUmc opgenomen in de periode 2004-2009 bij wie het energieverbruik was gemeten m.b.v. indirecte calorimetrie. Retrospectief werd uitgerekend hoeveel procent van de patiënten een optimale energie- en eiwitinneming (1.2 – 1.5 g/kg lichaamsgewicht) had als werd gevoed met 2 liter Nutrison Standaard (2000 kcal, 80 g eiwit). Vervolgens werd berekend hoeveel procent van de patiënten een optimale eiwitinneming had als Nutrison Standaard werd toegediend in een op de individuele energiebehoefte aangepaste dosering of als werd gevoed met energie- en/of eiwitveriijkte sondevoeding volgens het voedingsadviesprogramma. Evaluatiestudie: In deze studie werd geëvalueerd of de implementatie van het nieuwe beleid daadwerkelijk leidde tot een toename van het aantal patiënten dat optimaal gevoed werd conform de prestatie-indicator ondervoeding (eiwitinname >1.2 g/kg op de vierde dag van de IC opname). Het databestand bestond uit historische gegevens over de eiwitinname van alle IC-patiënten op de 4 e dag van IC opname in de periode van 2006-2009.

Resultaten:

Simulatiestudie. Bij het virtueel voeden van het patiëntencohort met 2 liter Nutrison werden 37(4%) patiënten adequaat gevoed. Bij op energiebehoefte aangepaste dosering van deze standaard sondevoeding hadden 120 (14%) patiënten een adequate eiwitinneming en bij het voeden volgens het voedingsadviesprogramma 782 (89%).

Evaluatiestudie. Het daadwerkelijke aantal patiënten met een eiwitinname >1.2 g/kg op de vierde dag van de IC opname nam na implementatie van het voedingsadviesprogramma geleidelijk toe van 30% naar bijna 60%.

Conclusie:

Door introductie van een geïndividualiseerd voedingsadviesprogramma op basis van een energie-eiwit algoritme kan in theorie ongeveer 90% van de IC-patiënten optimaal (qua energie en eiwit) worden gevoed. In de praktijk is het percentage goed (qua eiwit) gevoede patiënten in de loop der jaren gestegen van 30 naar 60% procent.

Referentie Naar een optimaal voedingsbeleid op de Intensive Care. Het effect van het energie-eiwit algoritme. NTVD. 2011;66 (2) : S1 - S7
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Bewegen, Sport en Voeding 1 maart 2011

Publicatiedatum

mrt 2011

Auteur(s)


Publicaties: