Hogeschool van Amsterdam

Urban Vitality

Eerste bevindingen van het groepseducatieprogramma Go4it voor adolescenten met overgewicht en obesitas

Samenvatting: DOEL; Evalueren van het effect van het multidisciplinaire groepseducatieprogramma Go4it bij adolescenten met overgewicht of obesitas. OPZET: Ongecontroleerd interventieonderzoek.

METHODE

In het VU Medisch Centrum werd binnen de obesitaspolikliniek van het Transmuraal Onderzoeks- en Behandelcentrum voor Overgewicht bij Kinderen (TOBOK) een groepseducatieprogramma ontwikkeld voor adolescenten van 12-18 jaar met overgewicht of obesitas. Adolescenten met obesitas die werden aangemeld bij de obesitaspolikliniek werd gevraagd deel te nemen. Gedurende 7 sessies (1 per 2 weken) kregen zij educatie over de gezondheidsconsequenties van overgewicht, voeding, lichamelijke activiteit, energiebalans, verbeteren van het zelfbeeld en leren omgaan met pesten en andere lastige situaties. De sessies werden gehouden in groepen van 8-10 adolescenten. Daarnaast kregen de ouders gedurende 2 sessies informatie over de gezondheidsrisico’s van overgewicht, voeding en lichamelijke activiteit. Voor aanvang van het Go4it-programma en na 6 maanden werden lichaamslengte, gewicht, glucosetolerantie (met een orale glucosetolerantietest; OGTT) en insulineresistentie gemeten.

RESULTATEN

In totaal werden 93 adolescenten (39 jongens en 54 meisjes) geïncludeerd, met een gemiddelde leeftijd van 13,9 jaar (SD: 1,7). In totaal doorliepen 69 adolescenten (74) tenminste 6 van de 7 sessies. Stabilisatie of vermindering van de mate van overgewicht na afloop van Go4it werd bereikt bij 51 (74) van deze 69 adolescenten. Bij 50 adolescenten werd 2 maal een OGTT verricht. De BMI-standaarddeviatiescore (BMI-sds) verminderde met 4,3 bij jongens (p = 0,020) en met 3,3 bij meisjes (p = 0,017). Bij meisjes nam de nuchtere bloedglucoseconcentratie af met gemiddeld 0,37 mmol/l (95-BI: 0,14-0,60) en de insulineconcentratie met 299 pmol/l (95-BI: 71-528).

CONCLUSIE

Voltooien van het Go4it-educatieprogramma ging samen met stabilisatie of vermindering van de mate van overgewicht en gunstige uitkomsten op de glucose- en insulinestofwisseling.

Referentie

Hofsteenge, G. H., Weijs. P. J. M., Wagenaar, K., Chinapaw, M. J. M., Delemarre-van de Waal, H. A. 'Eerste bevindingen van het groepseducatieprogramma Go4it voor adolescenten met overgewicht en obesitas'. In: Ned Tijdschr Geneeskd 2008;152:1628-1632.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Bewegen, Sport en Voeding 16 september 2008

Publicatiedatum

sep 2008

Auteur(s)


Publicaties: