Hogeschool van Amsterdam

Urban Vitality

Bio-impedantiemeting in de eerste lijn: geschikt of ongeschikt?

Artikel

Naar aanleiding van het overzichtsartikel in het NTVD nr. 5, 2009 ontstond er discussie over het wel of niet geschikt zijn van bio-impedantiemeting ter bepaling van de lichaamssamenstelling in de eerstelijnsgezondheidszorg. De discussie wordt hier verder gevoerd.

Referentie

Hulshof, P., Weijs, P. J. M. Bio-impedantiemeting in de eerste lijn: geschikt of ongeschikt?' In: Ned Tijdschr voor Voeding & Diëtetiek 2010;65(1):26-27.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Bewegen, Sport en Voeding 1 februari 2010

Publicatiedatum

feb 2010

Auteur(s)


Publicaties: