Hogeschool van Amsterdam

Centre of Expertise Urban Vitality

Behandeling van obese ouderen door de diëtist in Nederland:

een inventarisatie

Inleiding: Door de vergrijzing stijgt het aantal obese ouderen in Nederland sterk. Deze studie beschrijft hoe extramurale diëtisten ouderen met obesitas behandelen.

Methoden:

Een digitale vragenlijst werd verstuurd naar alle 170 leden van de Diëtisten Coöperatie Nederland (DCN). De vragen waren gebaseerd op onderwerpen die in de CBOrichtlijn voor diagnostiek en behandeling voor obese volwassenen staan. Daarnaast werden vragen gesteld over de mening van diëtisten ten aanzien van krachttraining en een hoogeiwitdieet (1,2-1,5 g/kg) tijdens het behandeltraject.

Resultaten:

De vragenlijst werd door 29% (n = 49) van de leden van de DCN geretourneerd waarvan 43 vragenlijsten verwerkt werden in de resultaten. Het merendeel van de diëtisten vond een vermindering van 200 tot 550 kcal (mediaan 400 kcal) onder de behoefte van de cliënt realistisch. Cliënten verloren 5 kg of 7,5% (mediaan) van hun gewicht in 12 maanden,met een totale mediane consultatietijd van 4 uur in 8 consulten. 61% meet de middelomtrek niet. Tevens geeft 67% van de diëtisten aan dat krachttraining nuttig kan zijn tijdens gewichtsverlies, terwijl slechts 15% het daadwerkelijk adviseert. Eveneens 67% van de diëtisten geeft aan dat een hoogeiwitdieet nuttig kan zijn, terwijl 44% dit daadwerkelijk toepast.

Conclusie:

Het doel van de behandeling van obesitas, meer dan 5% gewichtsverlies, wordt door vrijwel alle diëtisten (97%) bereikt. De behandeling zelf wijkt op onderdelen af van wat geadviseerd wordt in de richtlijn. Deze studie laat verder zien dat de meerderheid van de diëtisten positief staat tegenover krachttraining en een hoogeiwitdieet (1,2-1,5 g/kg) om de behandeling van obese ouderen te optimaliseren.

Referentie

Verreijen, I. A., Blank, S., Tuinstra, J., & Weijs, P. J. M. (2012). Behandeling van ouderen met obesitas door de diëtist: een inventarisatie. Ned Tijdschr voor Voeding & Diëtetiek, 67, 5.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Bewegen, Sport en Voeding 27 mei 2012

Publicatiedatum

mei 2012

Auteur(s)