Hogeschool van Amsterdam

Urban Vitality

Diëtisten die op een afdeling radiotherapie werken krijgen regelmatig vragen van patiënten over het gebruik van hoge doseringen antioxidanten gedurende de periode van radiotherapie. Diëtisten noch artsen lijken een eenduidige, goed onderbouwde mening te hebben over het advies aan patiënten over dit onderwerp. Het doel van dit literatuuronderzoek was het formuleren van een advies aan diëtisten over het gebruik van hoge doseringen antioxidanten tijdens radiotherapie.

Referentie

Hofhuis, A., Zuur, A. L., Panis, C. J. G., Weijs, P. J. M., Kruizenga, H. M. 'Antioxidanten bij radiotherapie: een literatuuronderzoek naar de invloed van hoge doseringen antioxidanten op de effectiviteit en op de bijwerkingen van radiotherapie'. In: Nederlands tijdschrift voor diëtisten 2004;59(4):86-91.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Bewegen, Sport en Voeding 16 september 2004

Publicatiedatum

sep 2004

Auteur(s)


Publicaties: