Hogeschool van Amsterdam

Urban Vitality

Fysieke belasting bij het huisvuilbeladen met drie verschillende ophaalmethoden

Auteur(s): Looze, M. P. d., Stassen, A. R. A., Markslag, A. M. T., Frings-Dresen, M. H. W., Kemper, H. C. G., Toussaint, H. M.

Referentie

Looze, M. P. d., Stassen, A. R. A., Markslag, A. M. T., Frings-Dresen, M. H. W., Kemper, H. C. G., & Toussaint, H. M. 'Fysieke belasting bij het huisvuilbeladen met drie verschillende ophaalmethoden'. In: Tijdschrift voor Ergonomie, 20(3), 8-14, 1995.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Bewegen, Sport en Voeding 1 september 1995

Publicatiedatum

sep 1995

Auteur(s)

Lector Huub Toussaint