Hogeschool van Amsterdam

Urban Vitality

Resultaten DIEET-project op ESPEN 2015

Artikel

Tijdens het ESPEN congres (5-8 september, Lissabon) zal Eva Leistra de eerste resultaten van het DIEET-project presenteren. Uit de eerste analyses blijkt dat cliënten vaker terugkomen na een eerste consult wanneer er metingen worden verricht en (SMART) doelen worden gesteld.

Wilt u de poster alvast bekijken? U kunt deze downloaden in het linker menu.

Zie voor meer Nederlandse inzendingen ==> Zakboek Diëtetiek

Voor meer informatie over het congres==> Espen Congres in Lissabon.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Bewegen, Sport en Voeding 26 augustus 2015

Publicatiedatum

aug 2015

Publicaties: