Hogeschool van Amsterdam

Urban Vitality

Abstract: ESPEN congres: cliënten komen vaker terug bij SMART doelen of metingen

Anders

Van 5-8 september wordt in Lissabon het ESPEN congres gehouden. Lees hier het abstract wat vanuit het DIEET-project gepresenteerd zal worden. Uit de eerste analyses blijkt dat cliënten vaker terugkomen na een eerste consult wanneer er metingen worden verricht en SMART doelen worden gesteld. Benieuwd naar de abstract? Download dan de bijlage in het linkermenu.

Zie voor meer Nederlandse inzendingen ==> Zakboek Diëtetiek


Voor meer informatie over het congres==> Espen Congres in Lissabon.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Bewegen, Sport en Voeding 26 mei 2015

Publicatiedatum

mei 2015

Auteur(s)

Projectleider DIEET Eva Leistra

Publicaties: