Hogeschool van Amsterdam

Centre of Expertise Urban Vitality

Zorg na hartinfarct kan bewezen beter met leefstijlprogramma's

Proefschrift HvA-onderzoeker Verpleegkunde Marjolein Snaterse toont aan: commerciële leefstijlprogramma’s vormen noodzakelijke aanvulling op huidige zorg

3 sep 2018 13:00 | Urban Vitality

Als patiënten na een hartinfarct een extra leefstijlprogramma volgen, dan verbetert hun gezondheid meer dan wanneer zij alleen de gebruikelijke zorg krijgen. Dat blijkt uit het proefschrift van Marjolein Snaterse, docent-onderzoeker bij de opleiding Verpleegkunde aan de Hogeschool van Amsterdam, waarop zij woensdag 12 september promoveert.

Marjolein Snaterse volgde voor haar onderzoek ruim 824 patiënten na een hartinfarct in vijftien Nederlandse ziekenhuizen, gedurende een jaar. De helft van deze groep volgde het standaardprogramma na een hartinfarct, de andere groep volgde daarnaast ten minste één bewezen effectief, commercieel leefstijlprogramma. Deze patiënten mochten daarvoor kiezen uit een gewichtsverliesprogramma van Weight Watchers , het beweegprogramma Direct Life van Philips en stoppen-met-roken-begeleiding door Luchtsignaal . Een verpleegkundige begeleidde de patiënten bij hun keuze.

Enorme vooruitgang

Van de patiënten die een extra leefstijlprogramma volgden om meer te bewegen of af te vallen, verbeterden bij een groter percentage een of meer risicofactoren voor een hartinfarct dan bij de controlegroep. Het verschil is aanmerkelijk (zie tabel) en het succes bleek met name groot bij patiënten die het programma van Weight Watchers kozen. De uitkomsten zijn objectief bij de patiënten gemeten door de onderzoekers en studenten, en niet gebaseerd op zelfrapportages.

Verzekeraars

Het proefschrift van Snaterse toont aan dat de behandeling na een hartinfarct efficiënter kan met deze nieuwe aanpak. “Dat we hebben samengewerkt met leefstijlprogramma’s van commerciële aanbieders buiten het ziekenhuis, is compleet nieuw”, zegt Marjolein Snaterse. “Maar het blijkt bijzonder effectief.” Een wens van Snaterse is dan ook dat verzekeraars in de toekomst dit soort publiek-private samenwerkingen gaan vergoeden voor zorg aan patiënten na een hartinfarct.

Tabel:

Het percentage succesvolle patiënten, van de controlegroep (26%) versus de interventiegroep (37%). Ook uitgesplitst naar met en zonder partner.
Succespercentage controlegroep zonder partner 10%, met partner 30 %.
Succespercentage interventiegroep zonder partner: 26%, met partner: 38%,
Succespercentage interventiegroep, als partner ook meedoet: 46%.

HvA Urban Vitality

Marjolein Snaterse maakt als docent-onderzoeker deel uit van de HvA-onderzoeksgroep Urban Vitality. Studenten en onderzoekers van Urban Vitality gaan in de praktijk na wat werkt om de leefstijl en de gezondheid van verschillende groepen in Amsterdam te verbeteren.

De huidige aanpak na een hartinfarct houdt onder meer in dat de verpleegkundige een aantal gesprekken met de patiënt voert over verandering van ongezonde leefgewoonten en medicijngebruik. Als de patiënt rookt, wordt deze doorverwezen naar een stoppen-met-rokenprogramma.

Snaterse bekeek ook het effect van dit stoppen-met-rokenprogramma. Dat heeft er niet voor gezorgd dat meer mensen zijn gestopt. Degenen die doorroken na een infarct (helft van de rokers) hebben veel intensievere begeleiding nodig, of begeleiding op andere vlakken.