Hogeschool van Amsterdam

Urban Vitality

Promotiebeurs voor onderzoeken hoestmachines en thuisrevalidatie

20 apr 2018 11:24 | Kenniscentrum Gezondheid

Docent Willemke Stilma van de opleiding HBO-Verpleegkunde en docent Jesse Aarden van de opleiding Fysiotherapie/European School of Physiotherapy ontvingen woensdag 18 april 2018 officieel de Promotiebeurs voor Leraren van het NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek). Ze ontvingen de promotiebeurs samen met vier andere docenten van de Hogeschool van Amsterdam.

Toepasbaarheid, veiligheid en effectiviteit van hoestmachines bij Intensive Care (IC)-patiënten

Willemke Stilma zal de komende vijf jaar onderzoeken of de inzet van hoestmachines bij Intensive Care (IC)-patiënten kan helpen bij het openhouden van de luchtwegen. IC-patiënten die aan de beademing liggen hebben vaak moeite met het openhouden van de luchtwegen, waardoor er meer kans is op bijvoorbeeld luchtweginfecties. Nu worden deze patiënten geholpen door verpleegkundigen die de luchtwegen handmatig uitzuigen of met een beademingsballon een hoest nabootsen. Dit zijn echter risicovolle en ook arbeidsintensieve interventies.

Hoestmachines ondersteunen het hoesten door lucht via de beademingsbuis in te blazen en direct weer uit te zuigen. De machines worden al ingezet bij patiënten met neuromusculaire aandoeningen (spierziekten). Een hoestmachine zou mogelijk ook voor IC-patiënten een oplossing kunnen zijn. Stilma kijkt aan de hand van een reeks onderzoeken naar de toepasbaarheid, veiligheid en effectiviteit van de hoestmachine bij beademde IC-patiënten.

De uitkomsten van het onderzoek kunnen direct toegepast worden in het onderwijs over luchtwegzorg in de opleiding HBO-Verpleegkunde. De resultaten zijn daarnaast ook interessant voor het curriculum van de verpleegkunde master Critical Care.

Willemke Stilma en Jesse Aarden

Thuisrevalidatie ouderen

Docent Jesse Aarden onderzoekt functieverlies bij ouderen en hoe dat voorkomen kan worden door effectief te revalideren na een acute ziekenhuisopname. Meer uitleg over zijn onderzoek is gepubliceerd in een eerder artikel.

Artikel NWO-promotiebeurs voor onderzoek thuisrevalidatie ouderen