Hogeschool van Amsterdam

Urban Vitality

BRAVO voor valpreventie bij woonzorg Flevoland

18 apr 2018 12:36 | Kenniscentrum Gezondheid

Bij woonzorg Flevoland vond op 12 april jl. een informatieavond plaats voor verpleegkundigen, artsen en geriatrisch specialisten en bewoners over valpreventie. Lector Bart Visser sprak op de bijeenkomst over het BRAVO project.

Valgevaarlijkheid wordt door fysiotherapeuten gemeten middels functietesten, waaronder de betrouwbare timed up en go test. Bij deze test wordt mensen gevraagd om een alledaagse handeling uit te voeren: opstaan vanuit een stoel, drie meter lopen, omdraaien, teruglopen naar de stoel en weer gaan zitten. De functietesten geven een aardige inschatting van valgevaarlijkheid, maar dit blijft een momentopname en geeft een minder goed beeld van hoe ouderen daadwerkelijk bewegen in hun dagelijks leven.

De levendige discussie in Lelystad maakte duidelijk dat technieken, zoals die onderzocht worden in het BRAVO project, van grote waarde kunnen zijn ten behoeve van valpreventie. Het blijkt evenwel nog lastig om in de context waarin ouderen leven en wonen techniek te gebruiken om de bewegingskenmerken van ouderen te meten. Focus van de presentatie van Bart lag dan ook bij de achtergrond en de functionaliteit van het systeem.