Hogeschool van Amsterdam

Urban Vitality

Samenwerking HvA en GRZPLUS: innovatie voor kwetsbare ouderen

15 mrt 2018 00:00 | Kenniscentrum Gezondheid

Kwetsbare, oudere patiënten krijgen niet altijd de optimale behandeling om te revalideren, doordat zij vaak een combinatie van klachten of ziektes hebben waarbij reguliere revalidatie niet toereikend is. Stichting De Zorgcirkel, Stichting Omring en de Hogeschool van Amsterdam (HvA) willen de geriatrische revalidatiezorg voor ouderen verbeteren door samen te innoveren. Op woensdag 14 maart sloten zij een convenant voor intensieve en structurele samenwerking.

De Zorgcirkel en Omring zijn een samenwerkingsverband aangegaan onder de naam GRZPLUS. Hiermee richten ze zich op herstel in een topklinische revalidatielocatie en ook in eigen huis. Gezamenlijk werken zij aan een meetbaar hogere kwaliteit van zorg en behandeling, door o.a. kennisbundeling. Samen met de HvA leggen zij een verbinding tussen wetenschap en praktijk.

Sneller, beter en prettiger herstel van ouderen

Het doel is een nog sneller, beter en prettiger herstel van ouderen, na bijvoorbeeld een ongeluk, beroerte of een heup- of knieoperatie. Door de kruisbestuiving komt kennis, ervaring en onderzoek op het gebied van ouderenzorg en revalidatie bij elkaar. Op basis van die gebundelde specialistische kennis worden alle stappen die een patiënt of cliënt doorloopt in het revalidatie- of hersteltraject beter ingericht. Een belangrijk aandachtspunt binnen GRZPLUS is het ontwikkelen van meer mogelijkheden voor revalidatie- of herstelzorg thuis. Door snellere en betere mogelijkheden voor revalidatie en herstel van ouderen thuis kunnen zij korter in het zieken- of verpleeghuis verblijven.

Start intensieve samenwerking

De samenwerking zorgt voor een versterking van de keten van praktijk, scholing en onderzoek binnen de ouderenzorg. Studenten maken op deze manier eerder kennis met zorgorganisaties, wat het imago van de ouderenzorg kan helpen veranderen.

De bundeling van krachten van studenten, docenten en lectoren in combinatie met de praktische kennis moet leiden tot concrete verbetering en innovatie van de zorg. Denk bijvoorbeeld aan een lerend netwerk door uitwisseling van kennis en medewerkers, het verrichten van onderzoek in de praktijk en het volgen van lessen op een zorglocatie of het gezamenlijk werken aan oplossingen voor problemen in de ouderenzorg.

Wilma Scholte op Reimer ondertekent het convenant namens de HvA

Living labs

De ambitie is om in 2018 twee ‘living labs’ in te richten, dit zijn praktijkhuizen waar onderzoekers en studenten samen met zorgprofessionals innovatieve ideeën voor de geriatrische revalidatiezorg ontwikkelen en toetsen. Lector Oefentherapie Bart Visser zal een dag per week in de labs aanwezig zijn en leidt het onderzoek ter plekke.

De Hogeschool van Amsterdam (HvA) wil onderzoek, onderwijs en praktijk zoveel mogelijk met elkaar verbinden. “Dit convenant versterkt deze verbinding en hiermee geven we onze studenten, maar ook de docenten en onderzoekers een unieke kans om samen met revalidanten en zorgprofessionals het geriatrisch onderzoek verder te ontwikkelen en te implementeren in de praktijk’’ licht decaan Wilma Scholte op Reimer toe. De HvA neemt deel aan het convenant vanuit haar stedelijke expertiseprogramma Urban Vitality, waaraan lectoren van de faculteiten Gezondheid, Bewegen, Sport & Voeding en Digitale Media & Creatieve Industrie bijdragen.